kobieta myśli
©milanmarkovic78/Fotolia

Jak wyliczyć marżę handlową?

kobieta myśli
©milanmarkovic78/Fotolia

Marża handlowa to nadwyżka uzyskiwana ze sprzedaży produktów, czyli zysk osiągany przez przedsiębiorstwo z tej sprzedaży. Wyraża się ją kwotowo lub procentowo i wylicza na dwa sposoby – „w stu”, czyli odnosząc się do ceny sprzedaży produktu, bądź „od sta” – czyli odnosząc się do ceny uzyskania produktu.

Marża handlowa: co to jest?

Marża handlowa to, w ujęciu rachunkowym, różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu towaru. Można mówić również o różnicy między ceną hurtową a ceną detaliczną. Jest to po prostu nadwyżka, którą uzyskuje się ze sprzedaży dobra ponad koszty jego uzyskania, czyli zakupu lub wytworzenia. Może być wyrażona kwotowo lub procentowo.

Marża wyrażona kwotowo to cena sprzedaży produktu pomniejszona o koszt jego uzyskania – zakupu lub wytworzenia. Natomiast marża wyrażona procentowo to stosunek marży kwotowej do ceny sprzedaży lub kosztu towaru lub produktu.

Marża handlowa: jak obliczyć?

Istnieją dwa sposoby procentowego obliczania marży – w zależności od tego, czy wylicza się ja w odniesieniu do ceny sprzedaży (marża „w stu”), czy w stosunku do kosztu towaru (marża „od sta”). Marża wyrażona procentowo ukazuje rentowność sprzedaży – pozwala na łatwe porównanie zyskowności sprzedaży towarów o różnych cenach.

 

Jak obliczyć marżę w odniesieniu do ceny sprzedaży?

Wartością odniesienia jest tu cena sprzedaży. Jeśli cena sprzedaży wynosi 100, cena zakupu towaru – 80, marża kwotowa – 20, to marża procentowa „w stu” wynosi 20 ÷ 100, czyli 20%.

Jeśli cena netto wynosi 3000 zł, a marża 30%, to cena stanowi 70%. 100% - to cena + marża. jeśli więc 3000 zł to 70%, a marża – 30%, to, jak wynika z układu proporcji, wynosi ona (30% • 3000) ÷ 70%. W tym przypadku marża wynosi 1285,71 zł.

 

Cena netto towaru to 3000 + 1285,71, czyli 4285,71 zł.

 

Jak obliczyć marżę w stosunku do kosztu towaru?

W tym przypadku wartością odniesienia jest koszt produktu. Marża „od sta” nazywana jest często narzutem.

Jeśli więc cena zakupu wynosi 80, marża kwotowa – 20, to marża procentowa „od sta” wynosi 20 ÷ 80, czyli 25%.Jeśli zaś cena zakupu netto wynosi 3000 zł a marża 30%, to marża wynosi 900 zł – (3000 • 30%) ÷ 100% = 900 zł.

Cena sprzedaży netto to 3000 + 900 zł, czyli 3900 zł.

Marża a narzut: czym się różnią?

Marża to stosunek zysku do ceny sprzedaży produktu. Z kolei narzut jest to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu. Oba parametry wyrażane są w procentach. Zarówno marża, jak i narzut są podstawowymi  wskaźnikami rentowności prowadzonej działalności.

 

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Pamiętacie "polskiego hydraulika"? Dziś Piotr Adamski ma 36 lat. Wiemy jak wygląda i czym się zajmuje!

zobacz 00:59