uśmiechnięty pan w niebieskiej koszuli
Image by LifetimeStock.com

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. 10 grup zawodów

uśmiechnięty pan w niebieskiej koszuli
Image by LifetimeStock.com

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności, w skrócie KZiS, to zbiór zawodów i specjalności, które pojawiają się na rynku pracy. Jest usystematyzowany hierarchicznie i obejmuje pięć poziomów. Jest wykorzystywany między innymi w poradnictwie zawodowym.

KZiS – na czym się opiera?

Klasyfikacja Zawodów i Specjalności (KziS) bazuje na Międzynarodowym Standarcie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Wychodzi z założenia, że zawód oznacza zestaw czynności, które zostały wyodrębnione w wyniku społecznego podziału pracy i sanowi podstawowe źródło dochodów. Każdy zawód wymaga dodatkowych kompetencji i umiejętności.

Struktura KziS

Zawody zostały podzielone na 10 grup:

1. Przedstawiciele władz publicznych – czyli wyżsi urzędnicy, kierownicy.

2. Specjaliści – zawody te wymagają wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejętności oaz doświadczenia. Zajmują się wdrażaniem do praktyki koncepcji naukowych i prowadzeniem badań.

3. Technicy i inny średni personel – są to zawody, których reprezentacji wykonują głownie prace techniczne i podobne.

4. Pracownicy biurowi – obejmuje zawody, wymagające umiejętności i wiedzy, niezbędnych do organizowania i przechowywania informacji.

5. Pracownicy usług i sprzedawcy – są to zawody, które wymagają wiedzy, umiejętności i doświadczenia do świadczenia różnych usług i sprzedawania, demonstrowania towarów.

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – zawody, które wymagają doświadczenia i umiejętności dotyczących uprawy i zbioru roślin, chowu i hodowli zwierząt.

7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – obejmuje zawody, wymagające umiejętności wytwarzania i naprawy towarów, wytwarzania produktów.

8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – wykonywanie tych zawodów wymaga wiedzy na temat funkcjonowania obsługiwanych urządzeń.

9. Pracownicy wykonujący proste prace – zawody polegające na wykonywaniu pracy przy użyciu prostych narzędzi ręcznych i przy niewielkiej własnej inicjatywie.

10. Siły zbrojne – zawodowi żołnierze.

 

Czy to znaczy, że już nie powstają nowe zawody?

Do KZiS cały czas można wnioskować o wprowadzenie nowych zawodów. Mogą to robić ministerstwa, stowarzyszenia, związki zawodowe lub inne instytucje, które są merytorycznie kompetentne dla danego zawodu. Wniosek do KZiS powinien zawierać uzasadnienie wprowadzenia zawodu, jego opis oraz zadania zawodowe. Należy w nim także uwzględnić wymagania dotyczące wykształcenia i regulacji prawnych zawodu, o ile takie obowiązują. Można także złożyć wniosek o wykreślenie z KZiS zawodu, jeśli jest to uzasadnione.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Magda Gessler z okazji 4. urodzin Party.pl odpowiada na trudne pytania! Zobacz, co nam zdradziła!

zobacz 00:25