gotówka leży na podatku
©shake_pl/fotolia

Ile wynosi kwota zmniejszająca podatek?

gotówka leży na podatku
©shake_pl/fotolia

Kwota zmniejszająca podatek to procent kwoty wolnej od podatku, odliczany od dochodu, który przekracza kwotę zwolnioną. Oznacza to, że nawet jeśli przekroczymy kwotę wolną od podatku dochodowego, to nasz obowiązek podatkowy zostanie pomniejszony o kwotę wolną od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek: co to oznacza?

Kwota zmniejszająca podatek to kwota, którą odlicza się od należnego podatku dochodowego. Związana jest z kwotą wolną od podatku dochodowego. Jeśli przekroczymy tę kwotę dochodu, czyli 3091 zł, to od kwoty naszego dochodu oblicza się podatek dochodowy w skali 18%, jeśli dochód nie przekracza 85 528 zł. Podatek ten pomniejszany jest o kwotę wolną od podatku.

Kwota zmniejszająca podatek: ile wynosi?

Kwota zmniejszająca podatek dochodowy wynosi 18% kwoty wolnej od podatku. Oznacza to zmniejszenie podatku dochodowego o 556,02 zł rocznie, czyli 46,33 zł miesięcznie.

Kwota wolna od podatku: kto odlicza?

Do odliczania kwoty wolnej od podatku uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej – 18 i 32%. Nie mają takiej możliwości osoby rozliczające się za pomocą podatku liniowego czy podatku zryczałtowanego.

 

Do odliczania kwoty wolnej od podatku zobowiązany jest pracodawca. Przy wyliczaniu miesięcznej zaliczki na poczet podatku dochodowego powinien odliczyć miesięcznie 46,33 zł. Pracownik musi jednak wcześniej złożyć oświadczenie PIT-2, z którego wynika, że nie otrzymuje on:

  • emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika podatku,
  • dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni, która zajmuje się produkcją rolną,
  • innych dochodów, na podstawie których zobowiązany jest odliczać zaliczki na poczet podatku dochodowego,
  • świadczeń pieniężnych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • do dokonania odliczenia właściwy jest właśnie ten zakład pracy.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25