komornik z listą
©JackF/fotolia

Zajęcie komornicze – jaka jest kwota wolna od zajęcia?

komornik z listą
©JackF/fotolia

Kwota wolna od zajęcia komorniczego to część pensji, którą trzeba pozostawić z wynagrodzenia nawet najbardziej zadłużonym pracownikom, choćby ich zobowiązania miały w ten sposób pozostać nie w pełni spłacone. Kwota ta ma zapewniać pracownikom pewne minimum egzystencji. Kwota wolna inna jest w przypadku zobowiązań alimentacyjnych i niealimentacyjnych.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownika

Może się zdarzyć, że pracodawca zobowiązany będzie dokonać z wynagrodzenia pracownika potrąceń komorniczych. Na dokonanie potrąceń nie trzeba mieć zgody pracownika. Pracodawca, który otrzyma informację od komornika o zajęciu części wynagrodzenia, jest zobowiązany się do niego dostosować pod groźbą kary.

 

Z wynagrodzenia za pracę, po dokonaniu odliczeń składkowych i podatkowych, potrąceniu ulegają należności według następującej kolejności:

  • Najpierw sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • Następnie sumy na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • W następnej kolejności – zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • Oraz kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

Zajęcie komornicze wynagrodzenia: kwota wolna od potrąceń

W przypadku, gdy potrącane są świadczenia alimentacyjne, pracodawca musi pamiętać, że potrącenia te nie mogą przekroczyć ⅗ wynagrodzenia. Egzekucja należności niealimentacyjnych odbywa się do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • Minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym na pełny etat, po odliczeniach składkowo-podatkowych, oraz po potrąceniu należnych zobowiązań alimentacyjnych,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego po dokonanych odliczeniach zgodnie z powyższymi zasadami - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04