pracodawca przegląda papiery przed komputerem
©BillionPhotos.com/fotolia

Kwota wolna od potrąceń dokonywanych przez pracodawcę

pracodawca przegląda papiery przed komputerem
©BillionPhotos.com/fotolia

Kwota wolna od potrąceń to kwota, która należy się pracownikowi nawet wówczas, jeśli jego zobowiązania, potrącane przez pracodawcę z wynagrodzenia, byłyby wyższe. Nie dotyczy to jednak zobowiązań alimentacyjnych. Zabezpiecza to pracownika przed zbyt wysokimi potrąceniami.

Potrącenia przez pracodawcę: kwota wolna od potrąceń

Zdarza się, że pracodawca zobowiązany jest dokonywać potrąceń z wynagrodzenia pracownika, jeśli pracownik ten ma zobowiązania, które ściągane są przez komornika. Kwota wolna od potrąceń to instrument, który ma chronić pracownika przed potrąceniem z jego wynagrodzenia zbyt wysokiej kwoty, co uniemożliwiałoby mu godne funkcjonowanie. Nawet więc najbardziej zadłużonemu pracownikowi nie można odebrać całości jego wynagrodzenia.

 

Kwota wolna od potrąceń obowiązuje przy potrąceniach przez pracodawcę należności niealimentacyjnych, zaliczek udzielonych pracownikowi, nałożonych na niego kar pieniężnych z odpowiedzialności porządkowej, a także tzw. potrąceń dobrowolnych. Jeśli więc pracownik zobowiązany jest do płacenia alimentów, których ściągnięciem zajął się komornik, nie ma możliwości skorzystania z tego ograniczenia. Potrącenie z tytułu należnych alimentów nie może jednak przekroczyć 60% wynagrodzenia netto.

Kwota wolna od potrąceń: ile wynosi?

Kwoty wolne są obliczane na podstawie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę. W roku 2015 jest to 1 750 zł, w roku 2016 będzie to 1 850 zł.

 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym na pełny etat, po odliczeniach składkowo-podatkowych, oraz po potrąceniu należnych zobowiązań alimentacyjnych,
  • 75% wynagrodzenia minimalnego po dokonanych odliczeniach zgodnie z powyższymi zasadami - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 90% ww. wynagrodzenia - przy potrącaniu kar pieniężnych,

W zakresie tzw. potrąceń dobrowolnych, czyli takich, które następują na podstawie pisemnej zgody pracownika, kwotą wolną od potrąceń jest:

  • Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu należnych składek i podatków oraz zobowiązań alimentacyjnych - przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, 
  • 80% tej kwoty - przy potrącaniu innych należności.

Jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, to kwota wolna od potrąceń obliczana jest proporcjonalnie do tego wymiaru, czyli np. przy pracy na pół etatu – od kwoty 875 zł w 2015 roku. W pierwszym roku pracy najniższe wynagrodzenie pracownika wynosi 80% ustawowej płacy minimalnej, dlatego kwoty wolne od potrąceń są również proporcjonalnie niższe. Wówczas wskazane wyżej kwoty wolne od potrąceń oblicza się od kwoty 1400 zł w roku 2015, a w roku 2016 – od kwoty 1480 zł.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Mikołaj Roznerski nie spędził walentynek z Adrianą Kalską! Nad ich związkiem zawisły czarne chmury?

zobacz 00:25