Wózek inwalidzki
Pixabay/stevepb/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zatrudnienie niepełnosprawnego – na jakie korzyści może liczyć pracodawca i pracownik?

Wózek inwalidzki
Pixabay/stevepb/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej buduje pozytywny wizerunek firmy. Ponadto pracodawca, który zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na korzyści finansowe i ulgi PFRON. Może on m.in. uzyskać zwrot kosztów szkolenia lub otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia.

Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Współpraca z osobami niepełnosprawnymi zwiększa poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie pozostałych pracowników. Zatrudniając osobę z ograniczoną sprawnością firma zyskuje sumiennego pracownika oraz korzyści finansowe.

1. Zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Jeżeli pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną, która będzie potrzebowała pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków, firma może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia za pracownika pomagającego. Wysokość tego zwrotu to kwota minimalnego wynagrodzenia (1750 zł brutto na rok 2015) i iloraz liczby godzin, które w danym miesiącu zostały poświęcone wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz liczby godzin przepracowanych przez niepełnosprawnego w danym miesiącu. Od 2015 roku pracodawcom zostają zwrócone koszy szkoleń pracowników pomocniczych. Szkolenia te mają ułatwiać komunikowanie się z osobą niepełnosprawną i pomóc jej wykonywać czynności trudne.

2. Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń

Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów, które zostały przeznaczone na adaptację pomieszczeń oraz urządzenia niezbędne do funkcjonowania pracownikowi z ograniczoną sprawnością na terenie budynku firmy. Warunkiem jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na minimum 3 lata (bez znaczenia jest fakt czy osoba została skierowana do pracy przez PUP czy nie). PFRON może oddać za takie wydatki ok. 70 tys. zł.

3. Dofinansowanie do wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2015 roku pracodawca, aby otrzymać miesięczne dofinansowanie do pensji nowego pracownika z ograniczoną sprawnością, powinien wykazać wzrost netto zatrudnienia ogółem. W przypadku pracodawców zatrudniających do i powyżej 25 osób stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia. Pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej (ZPCHR) otrzymują kwoty dofinansowania zależnie od stopnia niepełnosprawności pracownika. Wysokość dofinansowania waha się od 450 do 1800 zł. Jeżeli pracodawca zatrudnia osobę niewidomą, kwota jest zwiększona o 600 zł. Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy nie są dłużnikami Funduszu. Dofinansowanie przysługuje osobom niepełnosprawnym z tytułu zatrudnienia, ujętym w prowadzonej przez Fundusz ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz osobom niepełnosprawnym, które nie mają ustalonego prawa do emerytury. Dofinansowanie przysługuje wyłącznie do wynagrodzeń, które zostały pracownikom wypłacone.

Korzyści dla niepełnosprawnego pracobiorcy

Zatrudnienie wpływa korzystnie na jakość życia i samopoczucie osoby niepełnosprawnej. Pozwala realizować pragnienie bycia aktywnym i potrzebnym społecznie. Osoba niepełnosprawna poszerza swoje możliwości w zakresie równouprawnienia (w tym realizacji prawa pracy). Zatrudnienie ma pozytywny wpływ na położenie ekonomiczne, pozycję społeczną i satysfakcję życiową. Daje nowe możliwości we wprowadzaniu zmian w życiu. Stwarza sprzyjające warunki normalizacji życia (włączenie w rynek pracy i życie społeczności lokalnych).

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50