pieniądze i faktura
©Karin Jähne/Fotolia

Faktura uproszczona – kiedy się ją wystawia?

pieniądze i faktura
©Karin Jähne/Fotolia

Faktura uproszczona wystawiana jest wtedy, gdy wartość sprzedaży nie przekracza 450 złotych lub 100 euro. Jest to uprawnienie podatnika, a nie jego obowiązek – możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie wyłącza możliwości wystawienia faktury zwykłej.

Faktura uproszczona: kiedy się ją wystawia?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, fakturę uproszczoną można wydać w przypadku, gdy wartość sprzedaży wynosi do 450 zł lub 100 euro. Nie jest to obowiązek podatnika – może on wystawić od takiej transakcji również zwyczajną fakturę.

 

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej nie dotyczy jednak wszystkich takich przypadków, bowiem nie można jej wystawić w następujących sytuacjach:

  • przy sprzedaży wysyłkowej – na terytorium kraju, jak i za granicę,
  • w przypadku WDT, czyli wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • w sytuacji dostawy towarów bądź świadczenia usług na rzecz jednostek z innych państw członkowskich, a także wówczas, gdy zobowiązanym do zapłaty podatku VAT jest nabywca towaru lub usługi.

Faktura uproszczona: elementy

Faktura uproszona może nie zawierać elementów określonych w art. 106e ust. 1 pkt 3 w odniesieniu do nabywcy oraz danych z ust. 1 pkt 8-9 i 11-14, jeśli zawiera dane, które umożliwiają określenie kwotę podatku dla odpowiednich stawek.

 

Faktura taka nie musi więc zawierać:

  • imion i nazwisk/nazw podatnika i nabywcy, a także ich adresów,
  • miary i ilości dostarczonych towarów/zakresu usług,
  • ceny jednostkowej towaru lub usługi netto,
  • wartości sprzedaży netto,
  • stawki podatku,
  • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż od podatku zwolnioną,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Powinna zaś zawierać obowiązkowo:

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22