Kobieta rozmawia ze swoim pracodawcą
©Production Perig/Fotolia

Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży i jakie przysługują wtedy prawa

Kobieta rozmawia ze swoim pracodawcą
©Production Perig/Fotolia

O tym, kiedy poinformować pracodawcę o zajściu w ciążę decyduje pracownica. Warto pamiętać, że od chwili złożenia zaświadczenia od lekarza o ciąży, kobiecie przysługują specjalne prawa. Ciężarnej kobiecie nie można rozwiązać umowy, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony.

 

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński z mocy prawa. Jest to określone w artykule 180 Kodeksu Pracy.

Jakie dokumenty są potrzebne w ciąży?

Przed upływem 10. tygodnia ciąży należy wziąć od lekarza ginekologa zaświadczenie o ciąży i okazać je pracodawcy. Cykliczne wizyty lekarskie powinny odbywać się przynajmniej raz na trymestr (drugi trymestr trwa między 13. a 26. tygodniem ciąży, a trzeci między 27. a 40. tygodniem). Dokumentacja z wizyt jest niezbędna do wypłaty becikowego (jest to kwota 1000 złotych wypłacana jednorazowo).

Kiedy najlepiej powiedzieć w pracy o ciąży?

W prawie pracy nie ma przepisu, który mówi o terminie, w którym należy poinformować pracodawcę o ciąży. Warto jednak pamiętać, że od chwili złożenia zaświadczenia o ciąży, kobieta jest objęta specjalnymi uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem (zapisanymi od 175 do 189 artykułu kodeksu pracy).

Umowa na czas nieokreślony a zajście w ciążę

Pracodawca nie może zwolnić (wypowiadając lub rozwiązując umowę o pracę na czas nieokreślony) kobiety w ciąży, która pokazała mu zaświadczenie o ciąży od lekarza.

Umowa o pracę na czas określony a ciąża

Umowa zawarta na czas określony lub na okres próbny (więcej niż miesiąc), która wygasłaby po 3 miesiącu ciąży jest automatycznie przedłużana do dnia porodu. Dzieje się tak na mocy prawa i nie ma potrzeby składania żadnych oświadczeń czy dopisywania aneksu. Odstępstwem od tego prawa jest umowa na czas określony na zastępstwo za innego pracownika. Nawet gdy kobieta zajdzie w ciążę, to umowa wygasa z czasem na który została zawarta.

Prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Po porodzie przysługuje kobiecie urlop macierzyński, w czasie którego dostaje całą pensję. Po zakończeniu urlopu można zwrócić się do pracodawcy z podaniem o dodatkowy urlop macierzyński. Następnie można się ubiegać o urlop rodzicielski, który trwa 26 tygodni.

Więcej na temat ciąża porady prawne
Przeładuj

"Kogel Mogel 4": To nowa postać zachwyci wszystkich najbardziej! "Rozbije bank"

zobacz 02:41