pieniądze na kasie fiskalnej
©whitelook/Fotolia

Rejestracja sprzedaży za pomocą kas fiskalnych – aktualne zasady

pieniądze na kasie fiskalnej
©whitelook/Fotolia

Ministerstwo Finansów w 2015 roku poszerzyło listę podmiotów, które są zobowiązane do stosowania kas fiskalnych bez względu na obrót. Rozporządzenie z dn. 4 listopada 2014 roku reguluje zasady zwolnienia z obowiązku ich stosowania w latach 2015 i 2016.

Zmiany w prawie dotyczącym rejestracji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

Od 1 marca 2015 kasy fiskalne stały się obowiązkowym elementem wyposażenia niemal każdej firmy. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie regulujące zasady zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (Dz. U. z dnia 4 listopada 2014, poz. 1544 i zmieniające je rozporządzenie – z 30 września 2015, poz. 1498). Uzupełniono także listę podmiotów, które ustawowo zobowiązane są do stosowania kas fiskalnych niezależnie od obrotów.

Podmioty zobowiązane do ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej

Obowiązek ten dotyczy firm zajmujących się następującą działalnością:

  • sprzedażą płynnego gazu,
  • przewozami pasażerskimi, samochodowymi, zarówno gdy są to kursy regularne jak i nieregularne,
  • usługami taksówkowymi,
  • sprzedażą silników spalinowych tłokowych, naczep i przyczep, nadwozi do pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników. Jednakże warsztaty samochodowe nie muszą mieć kas fiskalnych, gdy sprzedawane towary są montowane przez nich w samochodzie – wówczas bowiem jest to usługa,
  • sprzedażą sprzętu telewizyjnego, radiowego i telekomunikacyjnego (z pewnymi wyjątkami), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego; dotyczy to także pojedynczych transakcji sprzedaży używanego sprzętu,
  • sprzedażą wyrobów ze szlachetnych metali lub z udziałem tych metali; dotyczy to również sprzedaży sezonowej,
  • sprzedażą nagranych, z zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego lub z zapisanymi danymi: płyt DVD, płyt CD, kart pamięci, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych, dyskietek, kartridży; dotyczy to również sprzedaży na straganach,
  • dostawą wyrobów, które są przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych,
  • sprzedażą tytoniowych wyrobów, napojów alkoholowych, które zawierają powyżej 1,2% alkoholu oraz napojów alkoholowych, które są mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%; obowiązek ten nie dotyczy jedynie podatników, którzy sprzedają alkohol lub tytoń na pokładach statków.

Zwolnienia z obowiązku ewidencji za pomocą kas fiskalnych

Według aktualnych przepisów podatnik może korzystać ze zwolnienia z tytułu obrotów, jeśli w roku poprzedzającym dany rok nie osiągnął limitu, czyli 20 tys. zł. Jeśli limit został już przekroczony, trzeba kupić i zgłosić kasę fiskalną. Obowiązek wprowadzenia ewidencji na kasie fiskalnej powstaje w trakcie roku podatkowego. Jednak po jednorazowym przekroczeniu limitu, kasę fiskalną trzeba stosować także w kolejnych latach. Jeśli obrót roku poprzedniego był niższy niż 20 tys. zł i wcześniej nie powstał obowiązek ewidencjonowania na kasie, wówczas obowiązek ten pojawi się dopiero w chwili przekroczenia w roku podatkowym tej kwoty.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22