zadowolona kobieta pisze wniosek
©sakkmesterke/fotolia

Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z ZUS?

zadowolona kobieta pisze wniosek
©sakkmesterke/fotolia

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS przysługuje, gdy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy ubezpieczony pracownik stał się niezdolny do wykonywania pracy. O niezdolności do pracy decyduje organ rentowy na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: kiedy się należy

Jednorazowe odszkodowanie pieniężne z ZUS przysługuje ubezpieczonemu pracownikowi, który na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Osoba ta musi na skutek wypadku lub choroby stać się niezdolna do wykonywania pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: wymagane dokumenty

Aby otrzymać jednorazowe odszkodowanie przysługujące z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, należy przedstawić:

  • Zaświadczenie o stanie zdrowia,
  • Dokumentacje medyczną i inne dokumenty, które mogą mieć znaczenie przy wystawieniu zaświadczenia o niezdolności do pracy.
  • W zależności od sytuacji dodatkowymi dokumentami będą:
  • Protokół ustalenia przyczyn i okoliczności zaistniałego wypadku przy pracy,
  • Kartę wypadku,
  • Prawomocny wyrok sądu pracy,
  • Jeśli osoba ubiega się o rentę z tytułu choroby zawodowej – decyzję Państwowej Inspekcji Pracy.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUS: postępowanie w sprawie

Wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z ZUS można złożyć w dowolnej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Właściwa do rozpoznania wniosku będzie ta jednostka, która odpowiada adresowi zameldowania osoby, która ubiega się o odszkodowanie.

 

Wniosek składa osoba domagająca się odszkodowania lub jej przedstawiciel ustawowy. Można to uczynić osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

ZUS rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni od otrzymania opinii lekarza orzecznika lub ustalenia ostatniej okoliczności niezbędnej do wyjaśnienia sprawy, czyli np. okoliczności wypadku.

 

Od wydanej decyzji przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia. Później natomiast przysługuje w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji prawo odwołania do sądu rejonowego. Należy je złożyć do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, ale za pośrednictwem organu, od którego otrzymaliśmy decyzję.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Czy Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" żałuje udziału w programie?

zobacz 01:04