Dowód osobisty
© Pio Si/Fotolia

Karą za posiadanie nieważnego dowodu osobistego jest kara ograniczenia wolności lub grzywna, która może wynieść nawet 5 tys. zł.

 

Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym jest obłożone prawnymi konsekwencjami. Każdy obywatel Polski powyżej 18. roku życia musi posiadać dowód tożsamości. Traktuje o tym ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

 

Dowód osobisty można wyrobić nawet przed osiągnięciem prawnej dojrzałości (ukończenie 18 roku życia). Wiek powyżej 15 lat pozwala na przyznanie nastolatkowi tymczasowego dowodu osobistego. W szczególnych wypadkach już 13-letnie dzieci mogą go otrzymać. Wymaga tego sytuacja, gdy niepełnoletni rozpoczyna pracę lub nie mieszka z rodzicami.

Nieważny dowód osobisty: ważne daty na dokumencie

Najczęściej dowód osobisty traci swoją ważność po upłynięciu 10 lat, więc co dekadę należy go odnawiać. Inne przypadki utraty ważności dowodu osobistego:

Powinno się złożyć wniosek o nowy dowód przed terminem utraty ważności starego. Wymiana dokumentu jest bezpłatna i dokonuje się jej w urzędzie miasta, gminy lub powiatu w dziale administracyjnym.

Nieważny dowód osobisty: kara

Karą za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym jest m.in. ograniczenie wolności. Kiedyś można było się spodziewać maksymalnie miesiąca, ale od 2013 roku wprowadzono nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która przewiduje bardziej surowe kary za posiadanie nieważnych dowodów. Ograniczenie wolności wzrosło powyżej jednego miesiąca, a kara pieniężna za brak ważnego dowodu osobistego może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.

 

W razie utraty dowodu (kradzież, zguba) powinno się niezwłocznie zgłosić tę sytuację na policję i złożyć pisemnie lub faksem wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.  

 

Więcej na temat porady prawne