zeznanie podatkowe i długopis
©olejx/Fotolia

Właściwość urzędu skarbowego: jak zmienić?

zeznanie podatkowe i długopis
©olejx/Fotolia

Złożenie deklaracji podatkowej w niewłaściwym urzędzie skarbowym może skończyć się przykrymi konsekwencjami finansowymi, warto więc wiedzieć, kiedy zmianie ulega właściwość urzędu. Zmiana urzędu skarbowego może okazać się korzystna dla przedsiębiorców z uwagi na różnice w praktycznym funkcjonowaniu poszczególnych urzędów.

Urząd skarbowy: właściwość

Właściwość urzędu skarbowego ma znaczenie dla podatnika, bowiem przesłanie rozliczenia do nieodpowiedniego urzędu może mieć dla niego nieprzyjemne konsekwencje finansowe. Zasadniczo należy rozliczać się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania, a więc miejsca, gdzie stale przebywamy, lub miejsca pobytu – przy braku miejsca zamieszkania w kraju. Nie ma tu znaczenia adres zameldowania. Problemu nie mają więc podatnicy, którzy stale mieszkają w tej samej miejscowości, natomiast pojawia się on w sytuacji, gdy dochodzi do przeprowadzki w środku roku podatkowego.

 

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku, deklarację podatkową należy złożyć do urzędu właściwego na ostatni dzień roku podatkowego. Jeśli w ostatnim dniu roku nie mieliśmy miejsca zamieszkania na terytorium RP – właściwy urząd ustala się zgodnie z ostatnim miejscem zamieszkania lub pobytu w RP. Jeśli miejsce zamieszkania zmienia przedsiębiorca – właściwość zachowuje urząd skarbowy na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Natomiast do rozliczenia podatku VAT odpowiedni jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce dokonywania czynności związanej z powstaniem obowiązku podatkowego, a więc miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Jeśli jednak działalność prowadzona jest w różnych ze względu na właściwość urzędów miejscach – podlega się pod urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W przypadku osób prawnych i jednostek niemających osobowości prawnej, ale posiadających zdolność prawną – znaczenie ma miejsce ich siedziby.

Urząd skarbowy: zmiana

Jeśli dochodzi do zmiany siedziby w ciągu roku podatkowego, należy ten fakt zgłosić do nowego urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni od zmiany. W tym terminie należy również zgłosić zmianę miejsca zamieszkania. Obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców. Natomiast osoby fizyczne rozliczające się z urzędem na podstawie numeru PESEL nie muszą dokonywać aktualizacji swoich danych. Wystarczy, jeśli podadzą nowy adres zamieszkania w kolejnej deklaracji.

 

Zmiana właściwości urzędu skarbowego może okazać się korzystna dla przedsiębiorcy. Powszechnie bowiem wiadomo, że niektóre urzędy podchodzą do podatników bardziej restrykcyjnie, niektóre z nich są bardziej wyspecjalizowane w zakresie pewnych podatków lub działalności, co wpływa na jakość obsługi przez urząd, na obszarze niektórych urzędów istnieje również większe ryzyko kontroli podatkowych. W niektórych praktykuje się wydawanie decyzji podatkowych bardziej dla podatnika korzystnych, w innych – mniej. Od właściwości urzędu skarbowego zależy też właściwość izby skarbowej, i co za tym idzie – właściwość sądu, który będzie rozpatrywał nasze skargi na ewentualne niekorzystne decyzje podatkowe.

 

Warto więc, prowadząc działalność gospodarczą, mieć wiedzę na temat praktyki i funkcjonowania urzędu skarbowego, któremu będziemy podlegać. Jeśli korzystniejsze okaże się podleganie pod inny urząd – pozostanie zmiana miejsca zamieszkania lub zmiana siedziby firmy.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01