mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wniosek o separację – krok po kroku

mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli separacja ma charakter sporny wówczas należy złożyć pozew o separację, a całość postępowania uzyska wówczas charakter procesowy.

Krok 1: Określ strony oraz właściwy sąd i koszt

W zgodnym wniosku o separację oboje małżonkowie są wnioskodawcami. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania. Należy podać swoje pełne dane oraz aktualny adres. Sąd wydaje postanowienie, które reguluje sposób korzystania z jednego mieszkania. Inne kwestie wymagające uregulowania sądowego wymagają uiszczenia stosownych opłat:

  • alimenty dla małżonka – opłata sądowa w wysokości 5% ich rocznej wartości,
  • podział mieszkania do korzystania lub przyznanie go jednemu z małżonków – 100 zł,
  • eksmisja jednego z małżonków – 200 zł.

Krok 2: Określenie żądań i uzasadnienie

Trzeba dokładnie określić, o co występują małżonkowie (czyli np. opisać sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą zamieszkiwać razem), dlatego wniosek rozpoczyna się od przedstawienia żądań. Ważne jest, aby określić okoliczności, które stały się powodem do podjęcia decyzji o separacji, np. brak porozumienia, niedopuszczalne zachowanie jednego z małżonków – np. nadużywanie alkoholu.

Krok 3: Ważne informacje, załączniki do wniosku o separację

W trybie nieprocesowym tak samo jak w przypadku trybu procesowego jest możliwość złożenia wniosku o apelację. W II instancji rozpatruje ją Sąd Apelacyjny. Należy pamiętać, że będąc w separacji nie można zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, ponieważ separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Małżeństwo nadal formalnie istnieje, dlatego kobieta nie może wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Ponadto separacja jest odwracalna, tzn. że można ją cofnąć na jednomyślne żądanie małżonków. Czas nie ma znaczenia – nieważne czy ma to miejsce 2 miesiące czy 15 lat po wydaniu przez sąd postanowienia. Ponadto na małżonkach ciążą pewne obowiązki, takie jak wzajemna opieka, czy pomoc finansowa. Załączniki do wniosku o separację to: skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie opłaty sądowej (np. naklejone znaczki sądowe lub potwierdzenie przelewu bankowego), zaświadczenie o zarobkach (w przypadku zasądzania alimentów). Na końcu należy wypisać wszystkie załączniki oraz złożyć własnoręczne podpisy. Na wniosku o separację może widnieć podpis tylko jednego z małżonków.

Krok 4: Złożenie wniosku, przebieg postępowania

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego. Rozprawa odbywa się zazwyczaj w formie jednego posiedzenia i polega na przedstawieniu przez obie strony swojego stanowiska, jest to rodzaj przesłuchania. 

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04