Wycinanie drzew
© nd700/Fotolia.com

Właściciel działki może samodzielnie usunąć młode i małe drzewa oraz krzewy. Dotyczy to też roślin złamanych przez wiatr. W innych przypadkach niezbędna jest zgoda ze strony urzędu gminy lub miasta.

 

Według nowych przepisów z 2015 roku (m.in. nowelizacja ustawy o ochronie przyrody) właściciel działki ma kilka możliwości, by usunąć drzewo lub krzew bez zezwolenia. Jednak nielegalne wycięcie rośliny skutkuje nałożeniem grzywny. Żeby przeprowadzić wycinkę zgodnie z prawem, należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy/miasta lub wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Kiedy można legalnie usunąć drzewo?

Jeśli zamierzasz wyciąć drzewo na działce lub w ogródku, musisz uzyskać zgodę od wójta, burmistrza bądź prezydenta gminy/ miasta. W przypadku, gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków, skontaktuj się z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Wystarczy, że złożysz specjalny wniosek (samodzielnie, pocztą bądź elektronicznie), w którym zawrzesz m.in.:

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania posiadacza działki (prawnego właściciela),
 • spis drzew i krzewów, które chcesz usunąć, wraz z podaniem ich gatunków oraz obwodami pni,
 • wielkość powierzchni, na której znajdują się wskazane rośliny,
 • przyczynę usunięcia,
 • planowany termin wycinki,
 • odręcznie wykonaną mapkę terenu wraz z zaznaczeniem roślin pod wycinkę.

 

Resztę informacji na temat wniosku (gdzie, kiedy i jak go złożyć) znajdziesz na stronie internetowej obywatel.gov.pl (link: https://obywatel.gov.pl/nieruchomosci-i-srodowisko/wycinka-drzew-krzewow-uzyskaj-zezwolenie-na-usuniecie-drzew-i-krzewow). Na odpowiedź urzędu poczekasz do 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych sytuacji, nawet 60.

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia

Według nowych przepisów nie potrzeba zezwolenia na wycinkę niektórych roślin. Są to m.in.:

 • drzewa, których obwód pnia nie przekracza 35 cm na wysokości 5 cm (dotyczy to wyłącznie następujących gatunków: topoli, wierzby, platanu klonolistnego, kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego),
 • bożodrzew gruczołkowaty,
 • drzewa o obwodzie pnia do 25 cm na wysokości 5 cm (pozostałe gatunki drzew),
 • krzewy z przydomowych ogródków, jeśli mają mniej niż 10 lat,
 • drzewa i krzewy, które rosną na plantacji (czyli np. w sadach lub lasach),
 • drzewa i krzewy powalone i złamane przez żywioły, np. wiatr lub deszcz (za ich usunięcie odpowiadają odpowiednie służby, ale można też zrobić to samodzielnie po oględzinach urzędnika),
 • drzewa i krzewy wycinane podczas akcji ratowniczych.

 

Oprócz tego właściciele lokali spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również mogą wycinać drzewa bez zezwolenia ze strony urzędu gminy.

Kary za nielegalne usunięcie drzewa

Za nielegalne wycięcie lub zniszczenie drzewa grożą kary finansowe. Dotyczy to również sytuacji, gdy powyżej 30% gałęzi korony drzewa zostanie obciętych. Wysokość kary zależy od gatunku rośliny, jej położenia oraz grubości pnia. Istnieje możliwość obniżenia grzywny o połowę, jeśli drzewo było uszkodzone lub obumarłe. Kara za nielegalne wycięcie rośliny nie będzie również egzekwowana, gdy minie 5 lat. W tej sytuacji sprawa zostanie uznana za przedawnioną.

 

Więcej na temat porady prawne