dziecko śpi
Image by LifetimeStock.com

Becikowe: jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

dziecko śpi
Image by LifetimeStock.com

Becikowe to jednorazowa zapomoga, którą otrzymuje się ze względu na urodzenie dziecka. Nie przysługuje jednak każdemu – trzeba być opiekunem dziecka, a także spełniać warunek dochodowy. Otrzymuje się je na wniosek składany do gminy.

Becikowe: komu się należy

Becikowe, będące jednorazowym świadczeniem otrzymywanym ze względu na urodzenie się żywego dziecka, przysługuje matce dziecka, jego ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka – czyli temu, kto w rzeczywistości się nim opiekuje. Zapomogę tę otrzymuje się na wniosek. Wynosi ona 1000 zł. Kwota ta przysługuje na każde urodzone dziecko.

 

Nie ma możliwości otrzymania becikowego, jeśli matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Warunek ten ma zachęcać kobiety do odpowiedniej dbałości o rozwój dziecka w okresie przed narodzinami.

 

Aby uzyskać becikowe należy jednak spełnić jeszcze jeden warunek. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1 922 zł. W razie otrzymywania wyższego dochodu nie ma możliwości otrzymania tego świadczenia.

Becikowe: jak załatwić?

Aby otrzymać becikowe należy złożyć w gminie zamieszkania wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia się dziecka. Jeśli w grę wchodzi opieka prawna lub faktyczna, bądź przysposobienie dziecka, to wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od objęcia dziecka opieką lub przysposobienia go. Należy to jednak uczynić nie później niż z chwilą ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Do wniosku o becikowe należy dołączyć:

  • Oryginał lub kserokopię skróconego aktu urodzenia dziecka. Jeśli ojciec jest nieznany – musi to być zupełny odpis jego urodzenia,
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej poświadczające, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną w wymaganym okresie,
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów na członka rodziny w poprzednim roku,
  • Oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu oraz o rozliczaniu się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (jeśli taki mamy),
  • Zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego (jeśli takie posiadamy),
  • Dokument potwierdzający utratę dochodu lub jego uzyskanie,
  • Odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz członka rodziny (jeśli taki jest),
  • Zaświadczenie komornika o wysokości świadczeń alimentacyjnych wyegzekwowanych za poprzedni rok (jeśli takie dostajemy).

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47