kobieta obliczająca podatki
©RAM/Fotolia

Faktura korygująca – jak ją prawidłowo wystawić?

kobieta obliczająca podatki
©RAM/Fotolia

Faktura korygująca, czyli inaczej faktura korekta, to dokument, który pozwala poprawić źle wypełnioną fakturę. Jeśli w poprzedniej były błędy i była przez to nieadekwatna do transakcji, należy zaświadczyć to poprzez wystawienie właśnie faktury korygującej.

Faktura korygująca: kiedy się ją wystawia?

Fakturę korygującą należy wystawić zawsze, gdy wystawiona faktura pierwotna jest nieadekwatna do transakcji. Niezgodność może się pojawić zarówno już w momencie wystawiania faktury, na przykład w razie popełnienia błędu podczas sporządzania dokumentu, jak i po jej wystawieniu – w wypadku zwrotu towaru lub też udzielenia obniżki.

 

Faktury korygujące wystawia się wtedy, gdy po wystawieniu faktury:

  • udzielono obniżki ceny w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
  • udzielono opustów i obniżek cen,
  • otrzymano zwrot towarów i opakowań,
  • zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty otrzymanej przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, czyli dokonano zwrotu zaliczki,
  • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub też jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Faktura VAT korekta: jak ją wystawić?

Faktura korygująca musi zawierać informacje, które pozwolą wyliczyć wysokość podatku VAT do zapłaty lub zwrotu.

Dokument ten oznacza się jako „faktura korygująca” lub „korekta”. Następnie należy podać jej kolejny numer oraz datę wystawienia. Ze względów praktycznych faktury korygujące można numerować według innego ciągu niż faktury zwykłe – pomaga to zachować porządek w dokumentach. Faktura korygująca ma charakter pochodny i ma na celu korektę danych zawartych w pierwotnej fakturze, dlatego należy na niej podać dane faktury pierwotnej, czyli:

  • datę jej wystawienia,
  • kolejny numer faktury, identyfikujący ją jednoznacznie,
  • imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy podatnika i nabywcy,
  • numery identyfikacji podatkowej obu stron,
  • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź datę otrzymania zaliczki, jeśli jest ona przez strony określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Faktura korygująca powinna zawierać nazwę/rodzaj towaru/usługi objętych korektą. Ponieważ wystawiana jest z konkretnych powodów – należy podać podstawę dokonania korekty.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33