mężczyzna z tabletem
Image by LifetimeStock.com

Trzy sposoby na to, jak wysłać PIT

mężczyzna z tabletem
Image by LifetimeStock.com

Podatnik może sam zdecydować, czy chce PIT wysłać przez internet, pocztą czy dostarczyć go osobiście do urzędu skarbowego. Ważny jest termin.

 

PIT to akronim od angielskich słów Personal Income Tax (podatek od dochodów osobistych). Druk PIT wykorzystywany jest do celów złożenia deklaracji podatkowej i rozliczenia się z urzędem skarbowym. Można takiego rozliczenia dokonać na kilka sposobów.

Składanie PITu osobiście

Wiele osób nadal decyduje się na tradycyjną formę złożenia deklaracji podatkowej. Osobiście składają PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Może to być czasochłonne dla tych z podatników, którzy decydują się na wizytę w urzędzie w ostatnim z możliwych terminów, gdyż często do okienek urzędowych ustawiają się kolejki interesantów. Aby uniknąć czekania, można złożyć deklarację podatkową nieco wcześniej. Przy wyborze takiej formy podatnik powinien przynieść dokument w dwóch egzemplarzach – na kopii otrzyma pieczątkę potwierdzającą złożenie dokumentu. W przypadku, gdy podatnik przyniósł tylko jeden egzemplarz PIT, otrzyma tylko potwierdzenie złożenia. Jeśli ktoś chce złożyć PIT w formie papierowej, formularz może znaleźć w urzędzie skarbowym lub na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Osobiste składanie PIT w urzędzie, z potwierdzeniem na kopii, przydatne jest gdy podatnik ubiega się o kredyt i musi udokumentować dochody – zwłaszcza gdy nie pochodziły one z umowy o pracę.

Składanie PITu drogą pocztową

Przy wyborze drogi pocztowej złożenia deklaracji trzeba wziąć pod uwagę wybór firmy, która dostarczy PIT do urzędu skarbowego. Jest to o tyle istotne, że kluczowe jest terminowe wywiązanie się z obowiązku rozliczenia. Przy wyborze Poczty Polskiej decyduje data stempla pocztowego, a potwierdzenie nadania listu poleconego będzie w pewnym zakresie potwierdzeniem wywiązania się z obowiązku rozliczenia. Przy wyborze innego dostarczyciela (np. firmy kurierskiej) decydująca będzie data wpłynięcia dokumentu do urzędu skarbowego, dlatego dokument wysłać należy odpowiednio wcześniej.

Składanie PITu przez internet

Składanie PITu przez internet z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród podatników. Jest to sposób szybki i prosty, a osoby, które zdecydowały się na tę formę rozliczenia raczej przy niej zostają. Można rozpocząć od wejścia na stronę Ministerstwa Finansów poświęconą m.in. e-deklaracjom (www.finanse.mf.gov.pl) oraz zapoznać się z instrukcją i szczegółowymi informacjami na temat wypełniania i wysyłania formularza podatkowego przez internet. Po zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji można przystąpić do wypełnienia formularza. Przy wysyłaniu deklaracji przez internet, podatnik otrzymuje Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

 

W niektórych urzędach gmin można wykorzystać także PITomaty – urządzenia, w których można umieścić swoje rozliczenie. Podczas wypełniania deklaracji podatkowej można skorzystać z pomocy licznych programów, które ułatwiają wyliczenia.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01