kobieta przed komputerem
Image by LifetimeStock.com

Przelew do ZUS – jak wykonać?

kobieta przed komputerem
Image by LifetimeStock.com

Przelew do ZUS rządzi się nieco innymi prawami, niż zwykły przelew. Prócz danych płatnika, podanych zgodnie z tymi, które podane są w CEIDG, należy określić typ wpłaty oraz ewentualnie podstawę jej dokonania. Obowiązuje ustalony przez ZUS system oznaczeń rodzajów wpłat.

Przelew do ZUS

Wykonanie przelewu do ZUS nie jest skomplikowane, wymaga jednak znajomości przyjętego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych systemu oznaczeń (rozporządzenie o wzorze przelewu i oznaczeniach dostępne tutaj). Należy pamiętać, że na inny numer konta należy wpłacać składki na ubezpieczenia społeczne, na inny – na ubezpieczenie zdrowotne, na jeszcze inny – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Odrębny numer rachunku obowiązuje też dla składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

 

Jeśli przelewu dokonujemy za pomocą systemu bankowego, to dane płatnika powinny uzupełnić się automatycznie.

Przelew do ZUS: elementy

Numer rachunku ZUS – czyli numer rachunku, na który wpłaca się pieniądze na daną składkę. Osobny numer rachunku obowiązuje dla wpłat na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy.


W/P – jest to pole przeznaczone dla instytucji obsługującej wpłaty składek. Płatnik będący przedsiębiorcą pozostawia to pole puste.


Kwota przelewu. Stawki składek na ubezpieczenia społeczne można znaleźć na stronie internetowej ZUS.
Dane płatnika. Jest to skrócona nazwa firmy lub imię i nazwisko płatnika składek. Powinno być zgodne ze zgłoszeniem przekazanym do ZUS, czyli z danymi zawartymi w CEIDG.


NIP płatnika. Wpisuje się go bez kresek, jako ciąg dziesięciu cyfr.


Identyfikator uzupełniający. Jest to PESEL (P) lub REGON (R). Jeśli płatnik nie posiada żadnego z tych numerów – należy wpisać serię i numer dowodu osobistego (1) lub paszportu (2).


Typ wpłaty. Obowiązują następujące oznaczenia:

S – składka za jeden miesiąc,
M – składka za dłuższy niż 1 miesiąc okres,
U – wpłaty dokonywane ratalnie,
T – w razie uzyskania zgody ZUS na odroczenie terminu,
D – dodatkowa opłata,
E – koszty egzekucyjne,
A – opłata dodatkowa wpłacana przez płatnika,
B – opłata dodatkowa wpłacana przez instytucję obsługującą wpłaty składek

Numer deklaracji. Najczęściej będzie to cyfra 1. W przypadku korekty deklaracji – 2, i kolejne cyfry w przypadku następnych korekt.


W polu „Deklaracja” należy określić miesiąc, za który dokonuje się składek, np. za listopad 2015 będzie to 112015 (bez odstępów, kresek czy kropek).


Pole „Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego” może pozostać puste, jeśli opłaca się zwykłą składkę miesięczną. Numery te podaje się w sytuacji opłacania np. dodatkowej opłaty czy kosztów egzekucyjnych (dot. wpłat oznaczonych A, B, D, E, T, U).

Terminy wpłaty składek do ZUS

Obowiązujące terminy dokonywania przelewów do ZUS to:

do 10. dnia miesiąca – dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników,
do 15. dnia miesiąca – jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04