Kasa fiskalna
Image by LifetimeStock.com

Zakup kasy fiskalnej: jak uzyskać zwrot jej zakupu?

Kasa fiskalna
Image by LifetimeStock.com

Zwrot kosztów poniesionych na zakup kasy fiskalnej może wynieść do 90% ceny zakupu kasy, jednak kwota zwrotu nie może przekroczyć 700 złotych.

 

O zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej powinniśmy zacząć się starać jeszcze przed rozpoczęciem jej użytkowania. Wystarczą trzy kroki, aby uzyskać zwrot kosztów za kasę:

  • Należy złożyć do naczelnika Urzędu Skarbowego dokument, który będzie zawierać informacje o liczbie kas, dokładny adres miejsca ich użytkowania. Zgłoszenie kasy fiskalnej powinno być dokonane co najmniej na dzień przed rozpoczęciem jej użytkowania.
  • Stosowanie kas fiskalnych należy rozpocząć w terminie, podanym w dokumentach rejestrujących firmę i kasy fiskalne.
  • Zakup kas fiskalnych powinien być poświadczony fakturą. Zwrot przysługuje jedynie w przypadku, gdy cała należność za kasę rejestrującą została w pełni opłacona.

 

Po zakupie kasy fiskalnej sprzedawca dokonuje jej fiskalizacji – wpisuje do niej numer NIP podatnika. Dopiero fiskalizacja, a nie sam zakup, uznawana jest za początek użytkowania kasy. Można kupić kasę wcześniej, a zafiskalizować ją w późniejszym terminie – zgłoszenie do Urzędu Skarbowego powinno być dokonane przed fiskalizacją.

 

Wydatki na kasę fiskalną można odliczyć w wysokości 90% poniesionych kosztów w przypadku, gdy rejestrujemy kasę w firmie po raz pierwszy. Pierwsza rejestracja kasy fiskalnej oznacza w tym przypadku pierwsze przypisanie danego NIP firmy do kasy rejestrującej. Co istotne, jeśli kupujemy na raz kilka kas, ulga przysługuje na każdą z nich. Odliczenie nie może przekraczać 700 złotych. Ulgę na kasę fiskalną odliczyć mogą zarówno vatowcy (płatnicy podatku od towarów i usług – VAT), jaki i podatnicy zwolnieni z VAT.

 

Podatnicy rozliczający podatek VAT mogą rozliczyć zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej w deklaracji VAT za miesiąc wprowadzenia kasy. Jeśli podatek należny przekracza w tej deklaracji podatek naliczony i podatnik powinien zapłacić VAT do urzędu skarbowego, może rozliczyć zwrot za kasę fiskalną do wysokości należnej wpłaty.

Pozostałą część ulgi za kasę rejestrującą vatowcy mogą rozliczyć w kolejnej deklaracji.

Jeśli podatnik VAT ma w deklaracji nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym, może otrzymać zwrot w wysokości 25% kwoty zakupu kasy fiskalnej, ale nie więcej niż 175 zł, jeśli składa deklaracje VAT co miesiąc. Jeśli podatnik VAT rozlicza się kwartalnie, a nie występuje u niego podatek do zapłaty, z którego mógłby odliczyć ulgę na kasę, może ubiegać się o zwrot 50% kwoty zakupu kasy, nie więcej niż 350 złotych.

Więcej na temat podatki rynek pracy świadczenia
Przeładuj

Michał Szpak ostro do swojej przyjaciółki w "The Voice of Poland"! Jej udział zaszkodzi ich prywatnym relacjom?

zobacz 01:04