kobieta myśli nad numerem NIP
Image by LifetimeStock.com

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, to dziesięciocyfrowa liczba, służąca do zidentyfikowania podatnika. Do 2011 roku był nadawany każdemu prawnemu podmiotowi i był wymagany przy rozliczeniach PIT. Obecnie podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą w celu identyfikacji stosować PESEL.

Zgubione dokumenty - jak sprawdzić NIP?

W przypadku zgubienia NIP nie trzeba występować o nadanie nowego. Jest nadawany tylko raz i należy ewentualnie aktualizować informacje odnośnie adresu zameldowania, zmiany nazwiska, numeru dowodu osobistego. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który nadał NIP, wydaje duplikat tej decyzji. W związku z tym należy zwrócić się do swojego urzędu skarbowego z tą prośbą. Ustawa nie mówi o tym, czy wniosek o wydanie duplikatu powinien być składany osobiście, czy też można go wysłać pocztą, dlatego najlepiej skontaktować się z urzędem i dopytać o to, jaką drogę preferują.

Jak sprawdzić poprawność NIP?

Poprawność numeru można sprawdzić w internecie – wpisując odpowiednie hasło w wyszukiwarkę, otrzymamy dużo programów, które automatycznie sprawdzą, czy numer nie zawiera błędu. Trzy pierwsze cyfry numeru NIP zawierają informację o tym, który urząd skarbowy go nadał. Każdy US ma także swój własny kod NIP.

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne