kobieta myśli nad numerem NIP
Image by LifetimeStock.com

Numer Identyfikacji Podatkowej – co zrobić, gdy go zgubisz?

kobieta myśli nad numerem NIP
Image by LifetimeStock.com

NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, to dziesięciocyfrowa liczba, służąca do zidentyfikowania podatnika. Do 2011 roku był nadawany każdemu prawnemu podmiotowi i był wymagany przy rozliczeniach PIT. Obecnie podatnicy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, mogą w celu identyfikacji stosować PESEL.

Zgubione dokumenty - jak sprawdzić NIP?

W przypadku zgubienia NIP nie trzeba występować o nadanie nowego. Jest nadawany tylko raz i należy ewentualnie aktualizować informacje odnośnie adresu zameldowania, zmiany nazwiska, numeru dowodu osobistego. Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego, który nadał NIP, wydaje duplikat tej decyzji. W związku z tym należy zwrócić się do swojego urzędu skarbowego z tą prośbą. Ustawa nie mówi o tym, czy wniosek o wydanie duplikatu powinien być składany osobiście, czy też można go wysłać pocztą, dlatego najlepiej skontaktować się z urzędem i dopytać o to, jaką drogę preferują.

Jak sprawdzić poprawność NIP?

Poprawność numeru można sprawdzić w internecie – wpisując odpowiednie hasło w wyszukiwarkę, otrzymamy dużo programów, które automatycznie sprawdzą, czy numer nie zawiera błędu. Trzy pierwsze cyfry numeru NIP zawierają informację o tym, który urząd skarbowy go nadał. Każdy US ma także swój własny kod NIP.

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Natalia Siwiec zapowiedziała, że ma ''asa'' na Dodę. Teraz spotkała się z Piotrem Krysiakiem!

zobacz 01:08