bałwanek na plaży
Image by LifetimeStock.com

Urlop wypoczynkowy – jak obliczyć jego wymiar?

bałwanek na plaży
Image by LifetimeStock.com

Urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Jego wymiar zależy od okresu zatrudnienia, a kwestie jego dotyczące uregulowane są w kodeksie pracy.

Urlop wypoczynkowy: prawo do urlopu

Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym rozpoczął pracę, wraz z upływem każdego miesiąca pracy. Na początku jest to 1/12 rocznego urlopu, natomiast z każdym miesiącem okres ten jest dłuższy. Prawo do urlopu cząstkowego nabywa się więc za każdy kolejny miesiąc z dołu, natomiast w kolejnym roku kalendarzowym pracownik nabywa prawo do urlopu z góry.

 

Za okres spędzony na urlopie wypoczynkowym dostaje się takie wynagrodzenie, jakie by się otrzymywało pracując. W sytuacji niewykorzystania całości urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Taka sytuacja ma też miejsce, jeśli urlop nie został wykorzystany w danym okresie przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Urlop wypoczynkowy: jak obliczyć jego wymiar?

Czas urlopu, jaki przysługuje pracownikowi, uzależniony jest od stażu pracy. Wynosi on 20 dni, jeśli pracownik jest zatrudniony krócej niż dziesięć lat, jeśli natomiast więcej – wówczas przysługuje mu 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Należy przy tym pamiętać, że do okresu zatrudnienia, który ma znaczenie przy wyliczaniu wymiaru urlopu, liczy się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia. Do stażu pracy wlicza się również okres nauki. Jest to odpowiednio:

  • w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • natomiast po nauce w szkole wyższej - 8 lat.

Jeśli pracownik łączy naukę z pracę, wówczas do jego stażu urlopowego liczy się ten okres, który jest dla niego korzystniejszy.

 

Więcej na temat podatki porady prawne Urlop
Przeładuj

Natasza Urbańska będzie pracować z córką?! Znamy ich plany!

zobacz 01:16