Dłoń na laptopie
Image by LifetimeStock.com

Jak oblicza się długość stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?

Dłoń na laptopie
Image by LifetimeStock.com

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Jak oblicza się staż pracy? – podstawowe kryterium

Długość stażu pracy to liczba lat, podczas których pracownik był zatrudniony na umowę o pracę. Nie ma znaczenia to, czy pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy ani to czy zdarzyło się, że pomiędzy rozwiązaniem jednego stosunku o pracę a nawiązaniem kolejnego były przerwy.

Ukończona szkoła a długość stażu pracy

Do liczby przepracowanych lat należy doliczyć lata poświęcone na zdobycie wykształcenia. Liczba tych lat zależy od rodzaju ukończonej szkoły.

 

Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej to dodatkowe lata, których liczba wynosi tyle, ile wynosił przewidziany programem okres trwania nauki, maksymalnie 3 lata.

 

Ukończenie średniej szkoły zawodowej sprawia, że do okresu zatrudnienia można doliczyć przewidziany programem czas trwania nauki. Nie może to jednak być więcej niż 5 lat.

 

Osoby, które ukończyły średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych, doliczają sobie 5 lat.

 

Absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej doliczają dodatkowo 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8.

 

Zawsze bierze się pod uwagę najwyższy poziom ukończonej szkoły, okresy nauki nie podlegają sumowaniu.

 

Jeśli więc jesteś absolwentem szkoły wyższej i po raz pierwszy zostajesz zatrudniony na umowę o pracę, twój staż pracy wynosi 8 lat. Przysługuje ci 20 dni urlopu wypoczynkowego. Jednak już za 2 lata twój staż pracy wyniesie 10 lat, co da ci prawo do 26 dni urlopowych w roku.

 

Jeśli natomiast ukończyłeś liceum ogólnokształcące i pracujesz na umowę o pracę od 3 lat, długość twojego stażu pracy wynosi 7 lat. Na razie przysługuje ci 20 dni urlopowych. Prawo do 26 dni urlopowych nabędziesz po przepracowaniu kolejnych 3 lat.

Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04