ktoś podpisujący umowę
Image by LifetimeStock.com

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: co powinno się w niej znaleźć?

ktoś podpisujący umowę
Image by LifetimeStock.com

Umowa sprzedaży motocykla chroni przed nieuczciwymi nabywcami, którzy, posługując się danymi sprzedającego, mogą obciążyć go kosztami mandatów czy ubezpieczenia. Zawarcie umowy jest tak samo ważne również z perspektywy kupującego, który na podstawie umiejętnie skonstruowanego dokumentu może rościć sobie prawo do zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy motocykl okaże się wadliwy.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane nabywcy i sprzedawcy

Pierwszym, o co trzeba zadbać, sporządzając umowę kupna-sprzedaży motocykla, jest dokładne sprawdzenie tożsamości osoby, z którą podpisujemy umowę. Po pierwsze motocykl powinien być zarejestrowany na tego, z kim zawieramy transakcję. W przeciwnym razie trzeba liczyć się z ryzykiem, że pojazd jest kradziony. Podejrzenia co do uczciwości drugiej strony powinna wzbudzić także odmowa podania podstawowych danych personalnych koniecznych do zawarcia posiadającej moc prawną umowy:

 • imienia i nazwiska,
 • PESELU,
 • adresu zameldowania lub zamieszkania,
 • serii i numeru dowodu osobistego,
 • organu administracyjnego, który wydał dowód osobisty.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: dane o pojeździe

Kolejną bardzo ważną kwestią przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży motocykla jest rzetelna ocena stanu pojazdu. Nie wystarczy sprawdzić, czy motocykl jest – przynajmniej na pierwszy rzut oka – sprawny pod względem technicznym. Trzeba zwrócić uwagę na numerację na silniku, ramie i tabliczce identyfikacyjnej, a także dokładnie przyjrzeć się tablicy rejestracyjnej. Jeśli tablica nie jest oryginalna, któryś z numerów zatarty lub w ogóle go nie ma, a model motocykla nie zgadza się z danymi w dokumentach, będziemy mieć problem z rejestracją pojazdu, a na dodatek możemy zostać posądzeni o jego kradzież. Koniecznie w umowie muszą się więc znaleźć takie dane o pojeździe, jak:

 • marka/model motocykla,
 • rok produkcji,
 • numer silnika,
 • numer ramy,
 • numer rejestracyjny,
 • przebieg.

Jeśli motocykl ma jakieś widoczne wady i mimo to nabywca decyduje się na zakup, w umowie wady te powinny zostać wyszczególnione, aby nowy właściciel nie zażądał – wbrew wcześniejszym zapewnieniom – zwrotu części lub nawet całości kwoty, za którą nabył pojazd.

Umowa kupna-sprzedaży motocykla: ważne formuły prawne

Aby umowa chroniła interesy obydwu stron, trzeba zadbać o to, by zawierała formuły, na które można się powołać w przypadku pojawienia się roszczeń ze strony nabywcy lub sprzedawcy. Z perspektywy nabywcy ważne jest, aby w umowie znalazła się wzmianka o tym, że sprzedający jest faktycznym i wyłącznym właścicielem motocykla, a pojazd jest wolny od wad technicznych i prawnych (nie jest przedmiotem zastawu ani nie dotyczy go żadne postępowanie prawne). Z perspektywy sprzedawcy istotna jest wzmianka o tym, że przed transakcją nabywca sprawdził stan techniczny pojazdu i jego numerowanie. W interesie obydwu stron jest podanie kwoty, za jaką został kupiony motocykl i drogi dokonania płatności (gotówką lub przelewem bankowym), a także potwierdzenie otrzymania odpowiedniej kwoty przez sprzedawcę. Równie ważne jest wskazanie osoby, która zobowiązuje się do dokonania opłaty podatku i zaznaczenie, że dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.


Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Doda zdradziła nam, gdzie odbędzie się druga edycja koncertu "Artyści przeciw nienawiści"

zobacz 00:49