mężczyzna siedzący przy biurku
Image by LifetimeStock.com

Referencje to informacje o wykonywanych przez pracownika obowiązkach, cechach, którymi wykazywał się na stanowisku oraz jego kompetencjach.

 

Referencje są rekomendacją pracownika wystawioną przez pracodawcę. Dobre referencje to potwierdzenie kwalifikacji i predyspozycji danej osoby. Świadczą także o poprawnych stosunkach z byłym szefem.

Informacje formalne w referencjach

W referencjach powinny się znaleźć dane dotyczące: nazwy firmy, okresu zatrudnienia, stanowiska oraz zakresu obowiązków, za które odpowiedzialny był pracownik. Ten fragment możemy napisać tak:

 

„Pan Jan Kowalski zatrudniony był w Firmie ABCD w okresie od 01.01.2012 r. do 31.08.2015 r. na stanowisku pracownik biurowy. Do jego obowiązków należały: obsługa klienta, organizacja szkoleń oraz obsługa urządzeń biurowych.”

Informacje o kompetencjach społecznych w referencjach

Pracownika można zarekomendować także na podstawie obserwacji i oceny jego kompetencji społecznych, czyli tych umiejętności, które pozwalają budować relacje z innymi ludźmi:

 

„Pan Jan Kowalski z łatwością nawiązywał kontakt zarówno ze współpracownikami, jak i klientami. Współpracownicy oceniają go jako osobę chętną do udzielania potrzebnego wsparcia oraz obowiązkową. Klienci zadowoleni byli ze sposobu, w jaki Pan Jan Kowalski angażował się w organizację szkoleń, wskazywali na jego punktualność i sumienność.”

Informacje o cechach pracownika w referencjach

Pracodawca może napisać również o cechach, którymi wyróżniał się pracownik:

 

„Pan Kowalski jest osobą pracowitą i systematyczną, dzięki czemu wywiązywał się wzorowo ze swoich obowiązków.”

Bezpośrednie zdanie polecające

Zakończeniem referencji może być zdanie, w którym pracodawca otwarcie poleci pracownika:

 

„Jako bezpośredni przełożony z pełną odpowiedzialnością polecam Pana Jana Kowalskiego jako sumiennego i godnego zaufania pracownika. Jestem przekonany, że sprosta on stawianym przed nim zadaniom zawodowym.”

Dane kontaktowe w referencjach

Pracodawca może też zaproponować udzielenie większej ilości informacji:

 

„W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, proszę o kontakt telefoniczny: Imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu."

 

Warto zaznaczyć, że wystawienie referencji nie jest obowiązkiem pracodawcy, może, ale nie musi tego robić.

Więcej na temat rynek pracy prawo pracy