osoba pisze podanie o urlop
Image by LifetimeStock.com

Jak prosić o dzień wolny? Pisanie wniosku o urlop

osoba pisze podanie o urlop
Image by LifetimeStock.com

Chcąc wziąć dzień wolny, zawsze należy złożyć wniosek o urlop. Niezależnie od tego, jak dobrze żyjesz z szefem, oficjalny dokument odnośnie zrealizowanych dni wolnych musi się znaleźć w dokumentacji, ponieważ jest elementem procedury.

 

Jeśli u pracodawcy obowiązuje plan urlopów, którego należy przestrzegać, termin złożenia podania o urlop wypoczynkowy nie jest dowolny. Powinny być złożone jeszcze przed ostatecznym zatwierdzeniem planu urlopów, ponieważ później wszelkie zmiany mogą być bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Zazwyczaj plany urlopów układa się w pierwszym kwartale – w okolicach marca. Pozwala to na sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez cały rok, niezależnie od sezonu i pory roku. Jeśli u pracodawcy nie obowiązuje plan urlopów, każde wolne ustala się indywidualnie.

Jak wygląda podanie o urlop wypoczynkowy?

Kodeks Pracy nie określa jednoznacznie, w jaki sposób powinny być składane wnioski. Jest to wewnętrzna kwestia każdego zakładu pracy. Jeśli pracodawca nie widzi przeciwwskazań, mogą być składane także w formie elektronicznej przez elektroniczny system obiegu wniosków urlopowych. Ważne, by w dokumentacji pozostał po tym ślad i by w ewidencji czasu pracy danego pracownika znalazła się informacja o tych dniach.

 

Zazwyczaj jednak praktykuje się składanie wniosku w formie papierowej. Przedsiębiorstwa zazwyczaj mają swój określony wzór składania wniosku urlopowego – czasami korzystają nawet z gotowych arkuszy, dostępnych w sklepach biurowych. Każdy wniosek powinien zawierać:

  • datę planowanego urlopu,
  • wymiar urlopu.

Można także zawrzeć informację, kto będzie cię zastępował przez ten czas, wskazane jest także uwzględnienie, czy korzystasz z urlopu zaległego za rok poprzedni, czy z aktualnego. Nie jest to obowiązkowe, ale z pewnością ułatwi pracę księgowości.

 

Podanie o urlop wypoczynkowy – przykład

 

 

……...……………………….

(data)

 

……...……………………….

(imię i nazwisko pracownika)

 

………………………………

(stanowisko, ew. dział)

……………………………………

(nazwa pracodawcy)

 

 

 

 

Wniosek pracownika o urlop wypoczynkowy

 

Wnoszę o udzielenie urlopu wypoczynkowego w dniach od ...................................... do …………............................, w wymiarze ………………………………....……. dni/godzin.

 

 

……………………….

(podpis pracownika)

 

 

 

Wyrażam zgodę

 

.........……………………………................ (data i podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej)

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Wojewódzki w "Idolu" nazwał ją "Pączkiem". Dziś Nina Cieślińska pracuje w telewizji i wygląda jak zupełnie inna osoba

zobacz 00:48