Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop ojcowski – informacje konieczne do złożenia wniosku

Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com

Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie

Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej. Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy.

Jak napisać podanie o urlop ojcowski?

Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:

 

1. dane pracownika i pracodawcy: dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;

 

2. prośba o udzielenie urlopu: składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy akapit podania o urlop ojcowski powinien zawierać prośbę o to, by pracodawca udzielił urlopu ojcowskiego. Tutaj należy dołączyć także informacje o tym jak długo będzie trwał urlop ojcowski (konkretne daty – początek i koniec urlopu) oraz podać dane dziecka – imię, nazwisko i datę urodzenia.

 

Pierwszy akapit podania o urlop ojcowski mógłby wyglądać następująco:

 

W związku z narodzinami mojego syna/córki (imię, nazwisko) urodzonego (data urodzenia dziecka), zwracam się z prośbą o udzielenie przysługujących mi 14 dni urlopu ojcowskiego w okresie (data rozpoczęcia i zakończenia).

 

3. W drugim akapicie podania należy złożyć oświadczenie, że ojciec dziecka nie pobierał jeszcze zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski.

 

Drugi akapit mógłby brzmieć:

 

Jednocześnie oświadczam, że nie pobierałem dotąd zasiłku macierzyńskiego za urlop ojcowski.

 

Na koniec wniosek należy własnoręcznie podpisać. Urlop ojcowski należy wykorzystać zanim dziecko ukończy 12 miesiąc życia.


Więcej na temat świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Basia Kurdej-Szatan zdradza, kiedy wróci do "M jak miłość"! "Znam już termin"

zobacz 00:51