Zmięte kartki papieru, długopis i laptop.
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop macierzyński – elementy wniosku i istotne informacje

Zmięte kartki papieru, długopis i laptop.
Image by LifetimeStock.com

Podanie o urlop macierzyński należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Płatny urlop obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które płacą ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie.

 

Za pierwsze 26 tygodni urlopu macierzyńskiego ZUS wypłaca osobie będącej na zwolnieniu 100% pensji. Za kolejne 26 tygodni urlopu (urlop rodzicielski) ZUS wypłaca 60% pensji. Osoby, które jednocześnie składają podanie o urlop macierzyński i urlop rodzicielski (łącznie 52 tygodnie) w każdym miesiącu będą otrzymywały od ZUS-u 80% pensji.

Urlop macierzyński i rodzicielski – czas trwania

„Roczny urlop macierzyński” nie istnieje. Po urodzeniu dziecka rodzic (matka lub ojciec) ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Podanie o urlop macierzyński należy złożyć u pracodawcy. W przypadku osób posiadających własną działalność gospodarczą – w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Elementy podania o urlop macierzyński i rodzicielski

Podanie o urlop macierzyński może złożyć matka lub ojciec dziecka. Rodzice, którzy podjęli decyzję o tym kto decyduje się na urlop, zobowiązani są złożyć wniosek u pracodawcy względnie w oddziale ZUS. W podaniu o urlop macierzyński powinny znaleźć się informacje takie jak:

 

1. podstawowe dane wnioskodawcy oraz pracodawcy: dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość i data – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;

 

2. prośba o udzielenie urlopu: osoba, która składa wniosek zobowiązana jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop macierzyński – poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy akapit podania o urlop macierzyński powinien zawierać prośbę o to, by pracodawca udzielił urlopu macierzyńskiego. Tutaj należy dołączyć także informacje o tym jak długo będzie trwał urlop macierzyński oraz podać dane dziecka – imię, nazwisko i datę urodzenia.

 

Pierwszy akapit mógłby wyglądać następująco:

 

W związku z narodzinami mojego syna/córki (imię, nazwisko) urodzonego (data urodzenia dziecka), zwracam się z prośbą o udzielenie przysługujących mi 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

 

3. Deklaracja drugiego rodzica – w drugim akapicie podania o urlop macierzyński znaleźć się powinna informacja o tym, że w tym samym czasie na urlopie macierzyńskim nie będzie przebywał drugi rodzic dziecka.

 

Przykładowy wzór drugiego akapitu:

 

Oświadczam, że w tym samym czasie z urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu rodzicielskiego nie będzie korzystał ojciec dziecka (imię, nazwisko, pesel).

 

Do wniosku należy dołączyć akt urodzenia dziecka. Podanie o urlop macierzyński powinno być własnoręcznie podpisane.

 

Istotne informacje dla osób zamierzających złożyć podanie o urlop macierzyński

 

  • Urlop macierzyński może być podzielony pomiędzy rodziców, np. pierwsze 8 tygodni z dzieckiem spędza matka, kolejne 10 ojciec i ponownie ostatnie 8 tygodni matka. Każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni. Części powinny następować bezpośrednio po sobie.
  • Rodzice mogą spędzić urlop macierzyński wspólnie, jednak wówczas wymiar 26 tygodni należy podzielić na obojga rodziców – spędzą oni na wspólnym urlopie macierzyńskim 13 tygodni.
  • Osoba, która złoży wniosek o urlop macierzyński i urlop rodzicielski w całości, może zmienić zdanie i wrócić wcześniej do pracy. Warunkiem jest jednak wcześniejsze poinformowanie o tym pracodawcy (minimum 14 dni przed planowanym powrotem).  

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47