mężczyzna trzymający podkładkę i długopis
Image by LifetimeStock.com

Podanie o praktyki studenckie i zawodowe – co powinno zawierać?

mężczyzna trzymający podkładkę i długopis
Image by LifetimeStock.com

Warto wiedzieć, jak napisać podanie o praktyki, bo przedłożenie poprawnie sporządzonego dokumentu świadczy o profesjonalizmie autora. Odbycie praktyk to pierwszy krok na drodze do podjęcia kariery zawodowej, trzeba więc zaprezentować się z jak najlepszej strony.

 

Znajomość formalnych zasad sporządzania pism oficjalnych, estetyka, grzeczność i poprawność językowa – takimi kompetencjami można się wykazać dzięki prawidłowo napisanemu podaniu o praktyki.

Poprawne zapisy daty

Pierwsze, co powinno się znaleźć w podaniu to informacje o dacie i miejscu sporządzania dokumentu. Już na tym etapie często zdarzają się rażące błędy, które mogą dyskwalifikować w oczach pracodawcy. Zaczynamy od miejsca, w następnej kolejności, po przecinku, zapisujemy datę – słownie, cyframi arabskimi lub rzymskimi (w oficjalnej korespondencji najlepiej widziany jest zapis słowny). Poprawne realizacje każdego z tych wariantów wyglądają następująco:

- Kraków, 12 października 2015 roku,

- Lublin, 12.10.2015,

- Szebietowo, 12 X 2015.

Trzeba też pamiętać o wyrównaniu do prawej strony.

Dane osobowe w podaniu o praktyki

Poniżej daty w podaniu powinny znaleźć się dane nadawcy (wyrównane do lewej strony). Zaczynamy od imienia i nazwiska, w kolejnym wierszu wpisujemy adres, następnie kod pocztowy, a poniżej numer telefonu i adres e-mail. Trzeba tutaj zwrócić uwagę na poprawność interpunkcyjną (najczęstszym błędem jest stawianie kropki po nr). Warto też zadbać o to, by adres e-mail nie czynił z nas w oczach pracodawcy osoby niekompetentnej – lepiej poświęcić kilka minut na założenie nowego konta niż kontaktować się z przełożonym przez skrzynkę założoną w szkole podstawowej na domenie buziaczek.pl.

Podanie o praktyki – do kogo kierować?

Trudności przy sporządzaniu podania o praktyki pojawiają się w momencie wpisywania danych adresowych odbiorcy. Możliwości są trzy:

  • Wskazanie konkretnego adresata z imienia i nazwiska, np. prezesa firmy.
  • Pominięcie imienia i nazwiska na rzecz stanowiska adresata, np. Specjalista ds. rekrutacji (w pierwszym wariancie także musi się pojawić ta informacja).
  • Potraktowanie jako adresata samej firmy.

Oprócz tego trzeba podać także nazwę, adres i kod pocztowy firmy, pamiętać o używaniu form grzecznościowych (Szanowny/a Pan/Pani) oraz o wyrównaniu do prawej strony.

Jakie informacje powinny się znaleźć w podaniu o praktyki

W zasadniczej części podania o praktyki nie może zabraknąć umotywowania wyboru tej, a nie innej firmy jako miejsca odbywania praktyk. Trzeba też podać termin, w którym chcielibyśmy odbywać praktyki i liczbę godzin, jaką chcemy na nie poświęcić. Musimy też poinformować pracodawcę, w jakiej placówce pobieramy nauki i na jakim etapie kształcenia jesteśmy. Warto też poświęcić trochę miejsca na wypisanie swoich osiągnięć, zawodowych doświadczeń i umiejętności. Należy przy tym pamiętać o klarowności i zwięzłości charakterystycznych dla wypowiedzi oficjalnej.

Podanie o praktyki – jak rozpocząć i zakończyć?

Pisma oficjalne są silnie sformalizowane, dlatego istnieją gotowe szablony, które można wykorzystać przy ich sporządzaniu. Każdą z trzech części podania – wprowadzającą, rozwijającą i kończącą – należy zawrzeć w oddzielnym akapicie.

 

Przykład 1. – zdanie rozpoczynające

 

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie na praktyki w firmie .................................. na stanowisku.................................................”.

 

Przykład 2. – zdanie kończące

 

„Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania”.

 

Trzeba też pamiętać o niezbędnym zamykającym zwrocie grzecznościowym, np. „Łączę wyrazy szacunku”, „Z wyrazami szacunku” lub „Z poważaniem”. Powinien on być wyrównany do lewej strony i uzupełniony odręcznym podpisem.

Przeładuj

Doda zdradziła nam, gdzie odbędzie się druga edycja koncertu "Artyści przeciw nienawiści"

zobacz 00:49