dokumenty na biurku z telefonem
Image by LifetimeStock.com

Podanie o pracę – nie pomyl go z listem motywacyjnym

dokumenty na biurku z telefonem
Image by LifetimeStock.com

Mimo że list motywacyjny i podanie o pracę wyglądają podobnie, nie jest to ten sam dokument. Różni się okolicznościami w jakich się go składa. Ma także nieco inną formę i treść.

List motywacyjny a podanie o pracę

List motywacyjny powinien być pisany jedynie w odpowiedzi na konkretną ofertę pracy, którą zaproponował pracodawca. Natomiast podanie o pracę pisane jest z własnej inicjatywy – jest więc pisane wtedy, kiedy pracodawca nie wystawia ogłoszenia, ale bardzo nas interesuje praca w danej firmie. Jest także inna sytuacja, kiedy stosuje się podanie o pracę zamiast listu motywacyjnego – kiedy zostały uwzględnione już wstępne formalności z przyszłym pracodawcą, natomiast trzeba spełnić formalności i uzupełnić oficjalną dokumentację.

 

W porównaniu do podania, list motywacyjny powinien być zdecydowanie dłuższy, ponieważ jest to miejsce, w którym możemy rozwinąć informacje, o które pracodawca prosił w ogłoszeniu. Podanie o pracę z kolei ogranicza się do zadeklarowania chęci podjęcia pracy w danej firmie.

Jak wygląda podanie o pracę?

W podaniu o pracę należy napisać na jakim stanowisku chcemy pracować. Należy także krótko opisać, dlaczego powinniśmy otrzymać to stanowisko.

Pismo to, podobnie jak list motywacyjny, powinno być estetyczne, wolne od błędów ortograficznych, językowych i interpunkcyjnych.

Układ podania o pracę

Podanie o pracę powinno zawierać elementy typowe dla wszystkich oficjalnych dokumentów oraz charakterystyczne jedynie dla dokumentów aplikacyjnych, czyli:

  • datę i miejscowość,
  • imię, nazwisko i tytuł zawodowy,
  • nagłówek (czyli „Podanie”),
  • treść (czyli rzeczowa prośba o zatrudnienie i jej uzasadnienie),
  • podpis (koniecznie odręczny!),
  • informacja o załączonych dokumentach.

Przykład podania o pracę

Tarnów, 19.10.2015

mgr Justyna Dąbrowska

Ul. Krochmalna 5/4

33-100 Tarnów

 

Sz. P.

Jan Kowalski

Dyrektor Działu Kadr

Dzielnicowy Dom Kultury „Burza”

Ul. Westerplatte 3

33-100 Tarnów

 

Podanie

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku animatora kultury od 1 grudnia 2015 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Praca na tym stanowisku jest zgodna z moim wykształceniem – ukończyłam pedagogikę o specjalności animator kultury, a także studia podyplomowe z informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Przez ostatni rok byłam zatrudniona w Gminnej Bibliotece w Weremowicach na stanowisku bibliotekarza. Do moich obowiązków oprócz opieki nad księgozbiorem należało animowanie środowiska lokalnego. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi i organizacją wydarzeń kulturalnych.

 

 

Justyna Dąbrowska

 

Załączniki:

- kopia dyplomu Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS,

- kopia dyplomu studiów podyplomowych KUL,

- świadectwo pracy.

Więcej na temat rynek pracy świadczenia
Przeładuj

Z okazji urodzin Party.pl Izabela Janachowska wybrała cztery najpiękniejsze suknie ostatnich czterech lat!

zobacz 01:53