mężczyzna za biurkiem
Image by LifetimeStock.com

Podanie o podwyżkę - jak napisać? Wzór, omówienie, argumenty

mężczyzna za biurkiem
Image by LifetimeStock.com

Podanie o podwyżkę powinno spełniać wymogi formalne korespondencji oficjalnej. Sporządzając je, trzeba się wystrzegać form ekspresywnych i dbać o to, by argumenty zostały przedstawione rzeczowo i były podparte dowodami.

Podwyżka – kiedy się należy?

Podwyżka jest naturalnym roszczeniem pracownika o wysokim stażu pracy, który od lat gorliwie podchodzi do swoich obowiązków. Trzeba jednak umiejętnie o nią poprosić, by nie zepsuć opinii o sobie w oczach pracodawcy, a przede wszystkim przekonać go, że rzeczywiście zasługujemy na wyższą płacę. Aby prosić o podwyżkę, trzeba mieć do tego niepodważalne podstawy, które w razie potrzeby będzie można udowodnić zgromadzoną dokumentacją. Oprócz rzetelności i długiego stażu pracy podstawami do wnioskowania o podwyżkę mogą być:

 • ukończenie dodatkowych kursów lub studiów podyplomowych,
 • przejęcie nadprogramowych obowiązków zawodowych,
 • szczególne zasługi dla podniesienia zysku lub prestiżu firmy, np. podpisanie ważnego kontraktu, zdobycie nagrody branżowej.

Podanie o podwyżkę – czego się wystrzegać?

Pisząc podanie o podwyżkę, należy pamiętać przede wszystkim o powoływaniu się na rzeczowe argumenty i o zachowaniu należytych form grzecznościowych. Nie powinny się tam znaleźć:

 • argumenty związane z życiem prywatnym, np. trudności w spłacie kredytu czy większe potrzeby finansowe związane z narodzinami dziecka,
 • porównywanie swojej płacy do pensji współpracowników (wysokość pensji jest zwykle informacją utajoną, której oficjalnie nie mogą znać pracownicy),
 • formy ekspresywne (w sposób emocjonalny wyrażające niezadowolenie z powodu zbyt niskiej płacy),
 • groźby pod adresem pracodawcy (szantażowanie odejściem z pracy).

Przed złożeniem podania o podwyżkę warto też zastanowić się, czy moment jest odpowiedni – jeżeli firma właśnie ma trudności finansowe, próby wnioskowania o podwyżkę z pewnością skończą się fiaskiem.

Podanie o podwyżkę – co powinno zawierać?

Podanie o podwyżkę, tak jak wszystkie formy korespondencji oficjalnej, powinno się składać z 3 części – wprowadzającej, uzasadniającej i podsumowującej. Zgodnie w wymogami formalnymi, akapity należy rozpoczynać wcięciem z prawej strony. Można wykorzystać gotowe szablony zdań, np:
 

Część wprowadzająca podania:
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie podwyższenia mojego wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę na stanowisku...”.

 

Część uzasadniająca wniosek o podwyżkę:

„Swoją prośbę motywuję....”.

 

Część podsumowująca podania:

„Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie argumenty są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia podania. Będę wdzięczny/a za możliwość odbycia osobistej rozmowy w tej sprawie”.

 

Przy pisaniu podania o podwyżkę, trzeba pamiętać także o zamieszczeniu:

 • wyrównanych do lewej informacji o miejscu i dacie sporządzania podania (w formacie: dzień-miesiąc-rok, najlepiej z miesiącem zapisanym słownie),
 • wyrównanych do prawej danych osobowych własnych w kolejności: imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres, kod pocztowy,
 • wyrównanych do lewej danych pracodawcy w kolejności: imiona i nazwisko, zajmowane stanowisko, adres firmy, kod pocztowy firmy,
 • wyśrodkowanego tytułu (Podanie o podwyżkę wynagrodzenia).
 • wyrównanego do prawej zwrotu grzecznościowego (np. „Łączę wyrazy szacunku” lub „Z poważaniem”) i własnoręcznego podpisu.

 


 

Więcej na temat psychologia pracy porady prawne
Przeładuj

Kiedy premiera drugiej części "365 dni"?! Jak koronawirus wpłynął na plany produkcji? Zdradziła Anna Maria-Siekulcka!

zobacz 02:56