Mężczyzna za stosem papierów
Image by LifetimeStock.com

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – pismo krok po kroku

Mężczyzna za stosem papierów
Image by LifetimeStock.com

Jeśli decyzja ubezpieczyciela nie jest satysfakcjonująca dla pokrzywdzonego, można się od niej odwołać. Pismo powinno zawierać dane posiadacza polisy, a także uzasadnienie odwołania. Należy dostarczyć je do najbliższej placówki ubezpieczyciela albo wysłać pocztą listem poleconym bądź drogą elektroniczną.

Dane, które powinny się znaleźć w każdym odwołaniu

Żeby odwołanie od decyzji ubezpieczyciela spełniało wszystkie formalne wymogi, musi zawierać pełne dane osoby odwołującej się. Należy podać nie tylko imię, nazwisko i adres oraz numer PESEL, ale także numer umowy ubezpieczenia, której dotyczy odwołanie, i numer szkody. Jak każde pismo urzędowe, także odwołanie powinno w prawym górnym rogu zawierać nazwę miejscowości, w której zostało sporządzone i datę. Dokument trzeba skierować do odpowiedniego oddziału ubezpieczyciela. Informacja do kogo skierowane jest pismo powinna znajdować się po prawej stronie, pod datą i nazwą miejscowości. Treść odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Decyzja likwidatora, w związku z którą jest składane odwołanie 

Gdy już zostaną wpisane wszystkie niezbędne dane umożliwiające identyfikację osoby składającej odwołanie i konkretnej sprawy, należy przytoczyć decyzję, od której się odwołuje. Decyzja likwidatora powinna zostać przytoczona w całości lub należy dołączyć kopię tego dokumentu do odwołania. W pierwszym akapicie pisma powinna znaleźć się prośba o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Argumentacja odwołania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela musi zawierać powody, dla których zasądzone odszkodowanie czy zadośćuczynienie nie jest satysfakcjonujące. W przypadku likwidacji szkód po wypadku komunikacyjnym – jeśli np. wycena naprawy szkody jest zbyt niska – argumentem może być to, że przyznana kwota nie pokryje rzeczywistych kosztów naprawy samochodu (m.in. ze względu na drogie części zamienne) albo że wartość auta jest o wiele wyższa, niż stwierdził likwidator.

Oczekiwania co do wypłaty odszkodowania

Ważne jest, żeby w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela uwzględnić swoje oczekiwania. Można podać konkretną kwotę i numer konta bankowego. Można też napisać, że oczekuje się ponownej wyceny szkód.

Bez podpisu pismo jest nieważne

Na końcu odwołania powinien znaleźć się podpis osoby je składającej. Podpis może być odręczny, jeśli pismo do placówki dostarcza się osobiście lub pocztą, lub elektroniczny kwalifikowany, jeśli odwołanie od decyzji ubezpieczyciela wysyła się drogą elektroniczną. Jeśli odwołanie do oddziału wysyła się tradycyjną pocztą, dokument należy nadać listem poleconym.

Więcej na temat porady prawne
Przeładuj

Michał Szpak ostro do swojej przyjaciółki w "The Voice of Poland"! Jej udział zaszkodzi ich prywatnym relacjom?

zobacz 01:04