mężczyzna podpisujący dokumenty
Image by LifetimeStock.com

Jak odwołać się od decyzji administracyjnej? Instrukcja krok po kroku

mężczyzna podpisujący dokumenty
Image by LifetimeStock.com

Odwołanie od decyzji jest środkiem prawnym, dzięki któremu w postępowaniu administracyjnym możemy powstrzymać realizację niekorzystnych dla nas postanowień.

Na czym polega odwołanie od decyzji?

Złożenie odwołania wiąże się z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy, co organ ma obowiązek uczynić przed upływem wyznaczonego okresu. Aby osiągnąć założony cel, trzeba tak sformułować odwołanie od decyzji, aby nie było wątpliwości co do naszych oczekiwań.

Od jakich decyzji można się odwołać?

Można się odwoływać od wszystkich decyzji wydanych w naszej sprawie, jeśli się z nimi nie zgadzamy. Warto korzystać z tego prawa, bo złożenie odpowiedniego podania sprawia, że sprawa zostaje ponownie rozpatrzona, z uwzględnieniem argumentów, które wysunął odwołujący się.

Argumenty zawarte w odwołaniu powinny świadczyć o nieprawidłowości podjętej decyzji. Może to być decyzja ubezpieczyciela, ZUS-u, sądu, ale też podrzędnych organów, np. Komisji Kwalifikacyjnej przedszkola. Jeśli jesteśmy w stanie udowodnić działanie organu na naszą szkodę, możemy się uchronić się przed konsekwencjami odgórnych zarządzeń.

Odwołanie od decyzji – od czego zacząć?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem, który należy spełnić, aby odwołanie zostało wzięte pod uwagę, jest złożenie go w terminie. Do każdej decyzji – niezależnie od organu, jaki ją wydaje – jest dołączona informacja o długości okresu, w jakim można się odwołać. Zwykle jest to 7, 14 lub 30 dni. Okres ten liczy się od momentu, w którym decyzja została doręczona.

Jak napisać odwołanie od decyzji?

Odwołanie od decyzji – jak każde pismo oficjalne – ma sformalizowaną budowę. Powinno składać się z 3 części – wprowadzającej, rozwijającej i zamykającej. Zanim jednak przejdziemy do konstruowania treści dokumentu, trzeba zadbać o to, by znalazły się w niej wszystkie niezbędne elementy obudowujące:

  • miejsce i data w prawym górnym rogu,
  • dane nadawcy z wyrównaniem do lewej strony (imię, nazwisko, adres, kod pocztowy i miejscowość, opcjonalnie – data i numer szkody),
  • dane adresata z wyrównaniem do prawej strony (nazwa – imię i nazwisko konkretnego urzędnika wraz z zajmowanym przez niego stanowiskiem bądź nazwa placówki, adres, kod pocztowy i nazwa miejscowości, w której znajduje się placówka),
  • wyśrodkowany tytuł dokumentu – Odwołanie od decyzji ............................................. (można doprecyzować),
  • formuła grzecznościowa wyrównana do prawej strony (na końcu) wraz z odręcznym podpisem.

Odwołanie od decyzji – o czym trzeba pamiętać?

W odwołaniu powinna się znaleźć wyrażona wprost formuła „wnoszę odwołanie od stanowiska........................(tutaj nazwa instytucji) z dnia..........................(data wystawienia decyzji) w sprawie...............................(zwięzłe określenie istoty)”.

W odwołaniu od decyzji kluczowe są 3 elementy:

1. Przytoczenie decyzji orzecznictwa i wyrażenie swojego stanowiska w tej sprawie.

2. Wskazanie, na czym polega nieprawidłowość decyzji (najlepiej jest powołać się tutaj na akty prawne).

3. Przedstawienie swoich oczekiwań.

Pominięcie któregokolwiek z tych elementów daje organowi podstawę do potraktowania decyzji w sposób niespełniający oczekiwań adresata.

Wiele zależy również od uzasadnienia, które powinno być rzeczowe, jasne i niefałszujące rzeczywistości. 

 

Więcej na temat umowy porady prawne
Przeładuj

Oto hitowe wózki dzieci gwiazd! Najdroższy kosztował 20 tysięcy, najtańszy - niecałe 500 zł!

zobacz 01:40