Mężczyzna pisze coś na laptopie
Image by LifetimeStock.com

Zwrot podatku dochodowego po rozliczeniu PIT – czas oczekiwania

Mężczyzna pisze coś na laptopie
Image by LifetimeStock.com

Zwrot podatku - zgodnie z art. 77. § 1. pkt. 5 ordynacji podatkowej - otrzymuje się w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia rocznego rozliczenia podatku – PIT - w urzędzie skarbowym. Zwrot podatku można otrzymać przelewem lub drogą pocztową.

Kiedy zwrot podatku – wyjątki od reguły

Jeśli deklaracja podatkowa była skorygowana przez pracownika urzędu, należy spodziewać się zwrotu podatku najpóźniej trzy miesiące od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli zaś podatnik dokonał korekty rozliczenia podatkowego po czasie dłuższym niż miesiąc, zwrot podatku otrzyma w terminie maksymalnie dwóch miesięcy od dnia korekty.

Zwrot podatku a droga rocznego rozliczenia

Ustawowo nie wyodrębnia się różnych terminów zwrotu podatku, uzależnionych od drogi rozliczenia podatkowego. Można jedynie przypuszczać, że rozliczenie PIT-u przez internet przyspieszy procedurę zwrotu podatku, ale nie jest to uregulowane prawnie.

Zwrot podatku a deklaracja sposobu otrzymania nadwyżki podatku

Pracownicy urzędu skarbowego zachęcają do podawania numerów kont bankowych. Przelew internetowy szybciej dociera do adresata niż tradycyjny przekaz pocztowy, jednak podobnie jak w przypadku drogi rocznego rozliczenia (wizyty w urzędzie lub przesłania deklaracji pocztą), są to jedynie ustne przypuszczenia.

Zwrot podatku a rodziny wielodzietne

Rodziny, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (dotyczy rodzin, w których jest minimum troje dzieci) mogą odliczyć ulgę prorodzinną. Osoby te mają skrócony czas oczekiwania na zwrot podatku – wynosi on maksymalnie 30 dni.

 

Jeśli ktoś złożył deklarację podatkową pierwszego marca, to zwrot otrzyma nie później niż pierwszego czerwca. Żaden pracownik urzędu nie może dać gwarancji, że przelew drogą internetową i podanie numeru konta przyspieszy otrzymanie zwrotu podatku, choć jest to obecnie najbardziej pożądana forma rozliczenia podatku. Szybkość otrzymania podatku zależy w dużej mierze od wielkości urzędu skarbowego i sprawności urzędników.

 

Więcej na temat podatki świadczenia prawo pracy
Przeładuj

Czy Marlena i Seweryn z "Rolnik szuka żony" naprawdę się rozstali? Zobacz ich historię miłości

zobacz 02:12