chłopcy bawią się na podwórku
Image by LifetimeStock.com

Jak adoptować dziecko? Warunki przysposobienia

chłopcy bawią się na podwórku
Image by LifetimeStock.com

Starając się o adopcję dziecka trzeba spełnić warunki zarówno zdrowotne, jak i materialne. Wiedza jak adoptować dziecko jest przydatna od początku starań o uzyskanie zgody na przysposobienie, ponieważ nie zawsze jest to łatwe.

 

Rodzice adopcyjni muszą być pewni swojej decyzji, trzeba uzyskać akceptację ośrodka adopcyjnego oraz pozytywną decyzję sądu opiekuńczego.

Adopcja dziecka: kiedy jest możliwa

Adoptować dziecko można wówczas, jeśli służy to dobru dziecka. Decyduje o tym sąd. Jeśli więc uzna on że nie leży to w interesie dziecka, wówczas może nie zgodzić się na adopcję.

 

Można adoptować dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunek ten jest spełniony, jeśli wniosek zostanie złożony przed datą jego 18. urodzin, a postępowanie w sprawie przysposobienia trwa dalej po tej dacie – również wtedy możliwe jest orzeczenie przysposobienia, czyli adopcji dziecka.

 

Aby można było adoptować dziecko konieczne jest też spełnienie warunku odpowiedniej różnicy wieku między rodzicem adopcyjnym a dzieckiem. Musi to być taka różnica wieku, jaka może wystąpić między rodzicem a dzieckiem naturalnie. Poza tym rodzice nie mogą być ani zbyt młodzi, ani zbyt starzy – muszą spełniać warunek bycia zdolnym do sprawowania odpowiedniej opieki nad dzieckiem przez cały okres jego małoletniości.

Adopcja dziecka krok po kroku

Jeśli spełniamy warunek odpowiedniego wieku i cieszymy się dobrym zdrowiem psychicznym i fizycznym, wówczas możemy myśleć o adopcji. Warunkami kwalifikującymi pary jako rodziców adopcyjnych są również: dobra sytuacja materialna, silna motywacja adoptowania dziecka dla jego dobra, stabilność związku osób starających się o wspólne przysposobienie, a także brak uzależnień. Należy też posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby samotne mają szansę na adopcję, jednak zarówno ośrodki adopcyjne, jak i sądy w praktyce preferują oddawanie dzieci do adopcji parom.

 

Można być zarówno osobą zupełnie obcą dla dziecka, jak również jego krewnym bądź małżonkiem rodzica tego dziecka. Sąd bada kwalifikacje przyszłego rodzica adopcyjnego, jego zdolność do wychowywania dziecka, a także bada charakter dziecka – czy jest to tzw. trudne dziecko.

 

Jeśli chcemy przysposobić konkretne dziecko, należy uzyskać zgodę jego rodziców. Możliwe jest, że rodzice dziecka zgodzą się na adopcję dziecka przez dowolne osoby zaraz po narodzeniu się dziecka, wówczas o adopcji decyduje jedynie sąd. Jeśli rodzice biologiczni nie wyrazili tej zgody, czyli tak zwanej zgody blankietowej, wówczas muszą wyrazić swoją zgodę w stosunku do konkretnych kandydatów na rodziców.

 

Należy przejść proces kwalifikacyjny. Podczas wizyty w ośrodku adopcyjnym zostaną dokładnie zbadane warunki do adopcji dziecka oraz motywacja skłaniająca przyszłych rodziców do tego kroku.

 

Proces adopcyjny zwykle trwa około 9 miesięcy. W tym czasie rodzice są dokładnie sprawdzani w kwestii ich zdolności do adopcji, poddawani licznym testom, pracownik ośrodka odwiedza dom przyszłych rodziców. Ważne jest, aby dziecko w tym czasie dobrze poznało swoich rodziców, dlatego organizowane są regularne, comiesięczne spotkania z dzieckiem.

 

Jeśli chcemy przysposobić dziecko które ukończyło 13. rok życia, to będzie też potrzebna jego zgoda na bycie adoptowanym.

 

W postępowaniu adopcyjnym przydatne będzie zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, aby uzasadnić swoją zdolność do odpowiedniego utrzymania dziecka.

 

Aby adoptować dziecko należy również przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

 

Aby przysposobić dziecko, należy wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego adopcję. Do wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, które mogą ułatwić sądowi podjęcie decyzji w sprawie adopcji. 

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47