papiery i kalkulator na stole
©thanksforbuying/Fotolia

Odsetki ustawowe należą się za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności. Stosuje się je wówczas, gdy w umowie nie została określona inna stawka odsetek. Aktualnie odsetki ustawowe wynoszą 8%, co wynika z rozporządzenia Rady Ministrów.

Odsetki ustawowe: czym są?

Stosowanie odsetek ustawowych to najpowszechniejsza forma naliczania odszkodowania za zwłokę przy spełnieniu zobowiązań pieniężnych. Należą się one zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli odsetki za zwłokę nie zostały określone w umowie – należą się odsetki ustawowe.

 

Odsetki za zwłokę mogą być określone w umowie w kwocie innej niż odsetki ustawowe. Ich wysokość nie może jednak przekroczyć wartości wynikającej z odsetek maksymalnych, czyli czterokrotności stopy kredytu lombardowego określonej przez NBP (art. 359 § 21 KC – zob. tekst ustawy).

 

Stopa kredytu lombardowego aktualnie wynosi 2,5%, a więc odsetki maksymalne to 10%.

 

Wysokość odsetek ustawowych ustalana jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Ostatnie takie rozporządzenie ukazało się 16 grudnia 2014 roku (można je przeczytać tutaj).

Odsetki ustawowe: ile wynoszą

Wysokość odsetek ustawowych wynosi aktualnie 8% w stosunku rocznym. Wysokość ta obowiązuje od 23 grudnia 2014 roku.

 

Aby obliczyć odsetki ustawowe, należy pomnożyć kwotę zaległości, liczbę dni zwłoki i stawkę odsetek, a następnie wynik podzielić przez 365.

 

Więcej na temat świadczenia porady prawne