mężczyzna przed komputerem
©purplequeue/Fotolia

Odsetki maksymalne – ile wynoszą?

mężczyzna przed komputerem
©purplequeue/Fotolia

Maksymalne odsetki należne od zaległych zobowiązań pieniężnych wynoszą aktualnie 10%. Ich wysokość wynika z wysokości stopy kredytu lombardowego NBP, która zmienia się w różnych okresach – w zależności od decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Strony umowy nie mogą określić wyższych odsetek niż odsetki maksymalne, a jeśli to uczynią, to i tak stosuje się odsetki maksymalne.

Odsetki za zwłokę

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (tekst ustawy) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań pieniężnych, czyli po prostu zapłaty, należą się odsetki od kwoty należności. Wysokość odsetek można określić w umowie, jeśli jednak strony się na to nie zdecydują, to obowiązują odsetki ustawowe. Aktualnie wynoszą one 8% w skali roku. Strony umowy mogą ustalić odsetki niższe lub wyższe, nie mogą jednak być wyższe, niż odsetki maksymalne.

Odsetki maksymalne

Zgodnie z art. 359 KC, „maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.”

 

Wysokość stopy kredytu lombardowego NBP jest regularnie aktualizowana. Od 5 marca 2015 wynosi ona 2,50%. Wynika z tego, że odsetki nie mogą aktualnie być wyższe, niż 10% w skali roku. Jeśli zostaną ustalone w wyższym wymiarze – stosowane będą i tak odsetki maksymalne.

 

We wcześniejszym okresie, czyli od 9 października 2014 do 4 marca 2015, wysokość stopy kredytu lombardowego wynosiła 3%. Natomiast np. od 10 maja 2012 do 8 listopada 2012 wynosiła 6,25%, co oznacza, że stawka odsetek maksymalnych była wówczas dużo wyższa, niż obecnie.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04