Szklanka alkoholu ze słomką.
Image by LifetimeStock.com

Koszt koncesji na sprzedaż alkoholu

Szklanka alkoholu ze słomką.
Image by LifetimeStock.com

Koncesję na detaliczną sprzedaż alkoholu może wydać odpowiednio: wójt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku sprzedaży hurtowej, koncesji na alkohol udziela minister do spraw gospodarki. To, gdzie mamy się zgłosić w celu uzyskania koncesji na alkohol zależy od lokalizacji, w której będzie mieścił się punkt sprzedaży alkoholu. Opłata za koncesję na alkohol wnoszona jest przez przedsiębiorcę w każdym roku kalendarzowym.

Cena koncesji na sprzedaż alkoholu – pierwsza opłata

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozpocząć sprzedaż alkoholu zobowiązani są wnieść opłatę za wydanie koncesji na alkohol. Cena koncesji na sprzedaż alkoholu zależy od rodzaju zezwolenia. Rodzaj koncesji określany jest na podstawie trunku, który ma być przedmiotem sprzedaży.

  • koncesja na napoje alkoholowe, które zawierają do 4,5 % (np. koncesja na piwo) – cena 525 zł;
  • koncesja na napoje alkoholowe zawierające powyżej 4,5%, do 18% alkoholu (np. koncesja na wino) – cena 525 zł;
  • koncesja na napoje alkoholowe, które mają powyżej 18% (np. koncesja na wódkę) – koszt koncesji 2 100 zł.

 

Jeżeli przedsiębiorca planuje prowadzić sprzedaż różnych rodzajów napojów alkoholowych (wódka, wino, piwo), powinien uzyskać wszystkie wymienione koncesje. Wówczas łączna opłata za pozwolenie na sprzedaż alkoholu wyniesie 3150 zł.

Koszt koncesji na alkohol w kolejnych latach sprzedaży

Opłatę za koncesję na alkohol wpłaca się w każdym roku kalendarzowym. W kolejnych latach sprzedaży alkoholu, wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży konkretnej grupy napojów alkoholowych. Wartość ta powinna być ustalona w oparciu o pisemne oświadczenie przedsiębiorcy, które zobowiązany jest on złożyć od 31 stycznia:

  • jeżeli wartość sprzedaży napojów zawierających do 4,5% alkoholu przekroczyła 37 500 zł, wówczas przedsiębiorca wnosi opłatę, która wynosi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w minionym roku;
  • jeżeli sprzedaż przekroczy 37 500 zł w przypadku napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu, przedsiębiorca zobowiązany jest zapłacić 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
  • jeżeli wartość sprzedaży napojów powyżej 18% alkoholu przekroczyła 77 000 zł, przedsiębiorca wpłaca sumę 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych w roku ubiegłym.

 

Opłata rozłożona jest na trzy raty. Pierwszą należy wpłacić do 31 stycznia, drugą do 31 maja, a trzecią do 30 września danego roku. W przypadku przedsiębiorców, u których sprzedaż nie przekracza wymienionych powyżej progów, opłata jest taka, jak w pierwszym roku uzyskania koncesji na sprzedaż alkoholu.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest także zapłacić koszt wydania zaświadczenia (17 zł), które potwierdzi dokonanie wpłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.  

Więcej na temat umowy
Przeładuj

Tomson i Baron w szoku! Występ uczestników "The Voice of Poland" mocno zaskoczył jurorów!

zobacz 01:11