Party.pl

fiszka orange Advertisement


kobieta czytająca paragon
©industrieblick/Fotolia

Zasady wystawiania faktury do paragonu

kobieta czytająca paragon
©industrieblick/Fotolia

Faktury VAT wystawiane są w razie zadeklarowania celów gospodarczych dokonanego zakupu. Klient będący osobą fizyczną otrzymuje zasadniczo jedynie paragon, może jednak zażyczyć sobie wystawienia faktury imiennej.

Faktura do paragonu: kiedy jest wystawiana?

Ogólna zasada mówi, że klientowi, który nie dokonuje zakupu w celach gospodarczych, wystawia się, w momencie dokonania płatności, paragon fiskalny. Wyjątek dotyczy przedsiębiorstw, które nie są zobowiązane do korzystania z kas fiskalnych. Zdarzyć się jednak może, że taki klient zażyczy sobie również wystawienia faktury do paragonu, i to niekoniecznie już w chwili, gdy go otrzymuje. Wówczas sprzedawca powinien wystawić fakturę imienną opiewającą na daną transakcję.

Faktura do paragonu: zasady wystawiania

Pamiętać należy, że wystawienie takiej faktury nie zwalnia z obowiązku wręczenia osobie fizycznej paragonu. Żądanie wydania takiej faktury może dotyczyć również sprzedaży zwolnionej z podatku VAT.

 

Faktura wystawiania jest na podstawie paragonu, który klient zobowiązany jest okazać. Faktury takie nie są księgowane. Nie podaje się w nich również numeru NIP kupującego, gdyż nie jest on płatnikiem podatku VAT.

 

Podatnik ma obowiązek spełnić żądanie klienta, jeśli ten przedstawi żądane wystawienia faktury w terminie do 15. dnia kolejnego miesiąca po miesiącu sprzedaży, jeśli żądanie to zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dokonano transakcji. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później, bądź też otrzymano całość lub część zapłaty – obowiązuje przedsiębiorcę termin 15 dni na wystawienie takiej faktury, liczony od dnia zgłoszenia żądania jej otrzymania. Jeśli jednak prośba klienta wpłynęła po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonana została transakcja, to sprzedawca nie ma obowiązku jej wystawienia. Może jednakże to uczynić mimo upływu tego terminu, jednak zależy to wówczas jedynie od tego dobrej woli.

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury
Przeładuj

Tadeusz Seibert komentuje zniknięcie Margaret ze sceny. Zdradził prawdziwe powody?

zobacz 00:34