segregatory z fakturami
©tashatuvango/Fotolia

Elementy faktury VAT RR i podmioty uprawnione do jej wystawienia

segregatory z fakturami
©tashatuvango/Fotolia

Faktura VAT RR wystawiana jest w przypadku nabycia produktów rolnych od rolnika ryczałtowego. Obowiązek wystawienia takiej faktury ciąży wówczas na nabywcy. Jest on zobowiązany wypłacić rolnikowi kwotę zryczałtowanego podatku.

Faktura VAT RR: co to oznacza?

Faktura VAT RR to dokument wystawiany przez czynnego podatnika podatku od towarów i usług, który nabywa produkty rolne od rolnika ryczałtowego. Jest to szczególna procedura przewidziana w ustawie o podatku VAT, dotycząca takich właśnie producentów rolnych. Przewidziana jest w art. 115-118 tej ustawy. Zgodnie z brzmieniem przepisów to nabywca jest zobowiązany do rozliczenia tego podatku, a rolnikowi przysługuje jego zwrot z rąk nabywcy w kwocie zryczałtowanej w wysokości 7%. Jest to dla nabywcy podatek naliczony, który podlega odliczeniu w przypadku płatności bezgotówkowej.

Faktura VAT RR: kto wystawia?

Istotne jest to, że w sytuacji nabycia produktów od rolnika ryczałtowego fakturę VAT RR wystawia nie sprzedawca, a nabywca. Jest on zobowiązany wystawić ją w dwóch egzemplarzach i oryginał przekazać dostawcy.

Faktura VAT RR: co zawiera?

Faktura wystawiona przez nabywcę płodów rolnych powinna zawierać, zgodnie z ustawą o VAT:

 • odpowiednie oznaczenie, czyli "Faktura VAT RR",
 • imię i nazwisko/nazwę oraz adresy obu stron umowy,
 • numery służące do identyfikacji obu stron transakcji na potrzeby opodatkowania,
 • jeśli dostawca jest osoba fizyczną – wówczas numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, wraz z datą jego wydania i nazwą wydającego go organu,
 • datę nabycia
 • datę wystawienia faktury oraz jej numer,
 • nazwy zakupionych produktów rolnych,
 • jednostkę miary oraz ilość produktów oraz odpowiednie oznaczenie ich klasy bądź jakości,
 • cenę jednostkową (bez kwoty podatku) oraz stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
 • wartość produktów (bez kwoty podatku) oraz kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości tych produktów, a także wartość produktów wraz z tą kwotą,
 • ogólną kwotę należności razem z kwotą zwrotu podatku – cyframi oraz słownie,
 • podpisy obu stron transakcji,
 • oświadczenie dostawcy produktów rolnych, iż jest rolnikiem ryczałtowym zwolnionym z podatku VAT.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45