pieniądze w dłoniach
©Markus Bormann/Fotolia

Jak rozliczyć fakturę metodą kasową?

pieniądze w dłoniach
©Markus Bormann/Fotolia

Metoda kasowa polega na tym, że podatek VAT odprowadzany jest dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta. Wymaga to wcześniejszego pisemnego zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego. Taka metoda wystawiania faktur zarezerwowana jest dla małych podatników.

Metoda kasowa: mały podatnik

Małym podatnikiem jest przedsiębiorca, który:

  • Nie przekroczył wartości sprzedaży równowartości 1 200 000 euro w poprzednim roku podatkowym. W 2015 roku limit ten wyniósł 5 015 000 zł,
  • W sytuacji, jeśli prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami powierniczymi, jest agentem, zleceniobiorcą itp. (z wyjątkiem komisów) – wówczas kwota prowizji bądź innych postaci wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 45 000 euro, odpowiednio czyli 188 000 zł w 2015 roku.

Faktura wydawana tą metodą posiada oznaczenie „metoda kasowa”.

Metoda kasowa: rozliczenia

Obowiązek podatkowy w sytuacji rozliczania się metodą kasową powstaje w momencie:

  • Otrzymania całości lub części zapłaty – jeśli faktura dotyczy sprzedaży na rzecz czynnego podatnika VAT,
  • Otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później, niż 180. dnia od wydania towaru lub wykonania usługi, jeśli świadczenie dotyczy innego podmiotu.

Jeżeli została opłacona jedynie część należności – obowiązek podatkowy dotyczy tylko tej części. Należy pamiętać, że taka forma rozliczania się z podatku VAT wymaga wcześniejszego zawiadomienia odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.

Jeśli stosuje się metodę kasową, rozliczać się z podatku należy w cyklach kwartalnych, stosując formularz VAT-7K. Obowiązujący ostateczny termin rozliczenia to 25. dzień miesiąca od zakończenia odpowiedniego kwartału.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47