kobieta czytająca fakturę
©photo 5000/Fotolia

Ważność faktury VAT bez podpisu

kobieta czytająca fakturę
©photo 5000/Fotolia

W obiegu gospodarczym funkcjonują faktury VAT zarówno podpisane, jak i nieopatrzone podpisem ani pieczątką. Te drugie są jednak tak samo ważne – obowiązek podpisywania faktur został zlikwidowany w 2004 roku w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Elementy faktury VAT

Zgodnie z prawem, obowiązkowe elementy faktury to:

 • data wystawienia,
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery identyfikacji podatkowej podatnika oraz nabywcy,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość towarów lub zakres usług,
 • cena jednostkową netto,
 • kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • wartość towarów lub usług netto,
 • stawka podatku,
 • suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i od podatku zwolnioną,
 • kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek,
 • kwota należności ogółem.

Konkretne przypadki mogą wymagać dodatkowych elementów, jednak nigdy nie jest wymagany podpis ani pieczątka. Taka konieczność została zniesiona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku.

Podpis na fakturze VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podpis wystawcy ani odbiorcy nie jest wymagany. Wciąż zdarza się, że są one podpisywane, nie ma to jednakże znaczenia z punktu widzenia ważności faktury VAT.

 

Faktem jednak jest, że w praktyce może to mieć znaczenie dowodowe – jeśli wystawca faktury odda sprawę do sądu, przedstawiając nieopłaconą fakturę podpisaną przez odbiorcę, to automatycznie przyjmowana jest ona za dowód w sprawie i może stanowić podstawę wydania nakazu zapłaty. Natomiast dokument niepodpisany nie może stanowić bezspornego dowodu w postępowaniu przed sądem – konieczne będzie dalsze postępowanie dowodowe w sprawie.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Występ 14-letniej Wiktorii poruszył jurorów "The Voice Kids"! To ona wyra show TVP?

zobacz 00:47