mężczyzna rozliczający podatek
©yahyaikiz/Fotolia

Faktura bez VAT: podatnik zwolniony z opodatkowania

mężczyzna rozliczający podatek
©yahyaikiz/Fotolia

Istnieje kilka przypadków, gdy na fakturze brak jest podanej kwoty VAT. Jednym z nich jest sytuacja, gdy podatnik zwolniony jest z opodatkowania podatkiem VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, który wynosi 150 00 zł.

Zwolnienia z podatku VAT

W ustawie o podatku od towarów i usług znajduje się szereg wyłączeń zarówno podmiotowych, jak i przedmiotowych od obowiązku opłacania podatku VAT. Zwolnienie podmiotowe obejmuje tych podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim 150 000 zł, po odliczeniu kwoty podatku. Są to tak zwani mali podatnicy.

 

Zwolnienie podmiotowe obejmuje również podatników nowych, rozpoczynających działalność. Dokonywaną przez nich sprzedaż zwalnia się z podatku, jeśli rozpoczynają działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez tego przedsiębiorcę wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 150 000 zł.

 

Trzeba jednak pamiętać, że ze zwolnienia podmiotowego wyłączone są pewne typy działalności. Są to np. usługi związane z doradztwem, usługi prawnicze, dostawa wyrobów jubilerskich czy nowych środków transportu.

Podatnik zwolniony z obowiązku uiszczania VAT

Przedsiębiorca zwolniony przez ustawę z obowiązku opłacania VAT nie musi aktualnie rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”. Aby móc je wystawiać, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R.

Faktura podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT

Mimo zwolnienia z obowiązku opłacania podatku VAT przedsiębiorca taki zobowiązany jest wystawić fakturę na żądanie nabywcy. Powinna ona zawierać:

  • datę wystawienia faktury,
  • kolejny numer faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy obu stron oraz ich adresy,
  • nazwę lub rodzaj towaru bądź usługi,
  • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres usług,
  • cenę jednostkową,
  • kwotę należności ogółem.

Nie trzeba natomiast, tak jak w przypadku faktury wystawianej na sprzedaż zwolnioną z podatku VAT, czyli objętą zwolnieniem przedmiotowym, podawać podstawy prawnej uprawniającej do zwolnienia. Można pominąć także numer NIP nabywcy, stawkę podatku oraz kwotę podatku.

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury
Przeładuj

Syn Małgorzaty Rozenek jest najpopularniejszym dzieckiem na Instagramie!

zobacz 02:22