banknoty, monety i rachunki
©svetlana67/Fotolia

Kiedy można wystawić fakturę marża?

banknoty, monety i rachunki
©svetlana67/Fotolia

Faktura VAT marża to dokument potwierdzający sprzedaż opodatkowaną od wysokości marży, nie zaś od całej kwoty sprzedaży. Nie zawiera ona niektórych elementów, które obowiązkowe są według zasad ogólnych.

Faktura marża: co to oznacza?

Przedsiębiorca, który uprawniony jest to wystawiania faktury marża, opłaca podatek VAT nie od całej kwoty sprzedaży, a jedynie od wysokości marży, czyli różnicy pomiędzy kwotą należności, jaką ma zapłacić nabywca, a ceną nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku. W związku z tym kwota podatku jest niższa, niż gdyby transakcja opodatkowana była w sposób tradycyjny. Zakup, na który wystawiona jest faktura marża, nie pozwala jednak na odliczenie podatku VAT.

Faktura marża: kiedy można ją wystawić?

Transakcje, które można opodatkować według procedury marży, określa ustawa o podatku od towarów i usług. Możliwość taka dotyczy podatników, którzy zajmują się usługami turystycznymi, dostawą rzeczy używanych, dzieł sztuki, antyków oraz przedmiotów kolekcjonerskich.

Faktura marża: cechy charakterystyczne

Według art. 119 i 120 ustawy o VAT, podatnicy tacy wystawiają faktury zawierające następujące elementy:

oznaczenie „Faktura VAT marża”,

  • imię i nazwisko lub nazwy obu stron, ich adresy oraz numery NIP,
  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży, datę wystawienia oraz numer kolejny faktury,
  • nazwę towaru lub usługi, miarę i ilość sprzedanych towarów, bądź rodzaj wykonanych usług,
  • kwotę należności wraz z należnym podatkiem.

W fakturze marża nie wykazuje się natomiast:

  • ceny jednostkowej netto towaru/usługi,
  • wartości sprzedaży netto,
  • stawki podatku,
  • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży towarów lub usług brutto.

Więcej na temat podatki porady prawne
Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04