pan przegląda segregator z fakturami
©Andrey Popov/fotolia

Kiedy można wystawić fakturę kosztową?

pan przegląda segregator z fakturami
©Andrey Popov/fotolia

Każdy przedsiębiorca w celu prowadzenia przez siebie danej działalności gospodarczej ponosi pewne koszty, będące kosztami uzyskania przychodu. Aby spełniać ten warunek, muszą one służyć uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodu. Koszty te wpływają na obniżenie podatku dochodowego.

Faktura kosztowa - definicja

Definicja faktury kosztowej wskazuje, że jest to dokument księgowy, wystawiony na zakupione przez firmę towary lub usługi, które niezbędne są dla osiągnięcia przez firmę przychodu, a więc dokumentuje te wydatki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Fakturę taką sporządza się według ogólnych zasad dotyczących faktur.

 

Jest to więc faktura na koszty zmniejszające dochód, a więc zmniejszające również podatek dochodowy. Koszty uzyskania przychodu odejmuje się od przychodu, aby wyliczyć dochód firmy. Następnie, po dokonaniu dopuszczalnych odliczeń, staje się on podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym.

Faktura kosztowa: kiedy można ją wystawić?

Przedmiotem faktury kosztowej może być wszystko to, co nie jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży, a zakupione jest na potrzeby firmy i w celu prowadzenia przez niej konkretnej działalności gospodarczej. Są to środki służące do utrzymania przychodu przedsiębiorstwa.

 

Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy odliczenie podatku nie jest możliwe. Dzieję się tak w przypadku faktur z adnotacją „zw”, czyli zwolnionych z opodatkowania, jeśli zakup dokonany został na podstawie faktury wystawionej w procedurze marży, lub gdy faktura kosztowa została wystawiona przy sprzedaży mieszanej.

Poza wskazanymi przypadkami, nie można będzie odliczyć podatku w sytuacjach, gdy wystawienie faktury kosztowej jest niezgodne z prawem – dokumentuje zdarzenie, którego w rzeczywistości nie było, zdarzenie, które zostało już ujęte fakturą, kwota jest niezgodna z rzeczywistością, lub faktura dokumentuje czynność pozorną. Nie będzie takiej możliwości również wtedy, gdy nie zostanie na fakturze kosztowej podany numer NIP nabywcy, a także wtedy, gdy kupujący nie uzyska akceptacji sprzedającego w przypadku tzw. samofakturowania.

Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

Julia Wieniawa szczerze o swoich obawach związanych z "Tańcem z gwiazdami"? "To jest najgorsze..."

zobacz 01:01