zeznanie podatkowe
©johan10/Fotolia

Faktura imienna – faktura dla osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej

zeznanie podatkowe
©johan10/Fotolia

Fakturę imienną wystawia się kontrahentom będącym osobami fizycznymi, którzy nie deklarują celów gospodarczych dokonywanej transakcji. Na takim dokumencie nie ma obowiązku wskazywania numeru identyfikacji podatkowej tej osoby, nie jest bowiem ona traktowana jako podatnik VAT.

Faktura imienna: co to oznacza?

Faktura imienna to dokument stanowiący dowód dokonania transakcji pomiędzy, z jednej strony, osobą fizyczną, która nie dokonuje jej dla celów swojej działalności gospodarczej, a konkretną firmą z drugiej strony. W takich sytuacjach transakcja ewidencjonowana jest zwykle jedynie za pomocą kasy fiskalnej, jednakże klient może zażyczyć sobie również wystawienia faktury. Wygląda ona jednak nieco inaczej, niż faktura wystawiana przedsiębiorcom, będącym płatnikami podatku VAT.

Faktura imienna: warunki wydania

Po pierwsze, osoba fizyczna musi wyrazić życzenie otrzymania takiej faktury. Nie ma tu znaczenia, czy jest to zwykły klient, czy stały kontrahent, który dokonuje zakupu towaru lub usługi nie dla potrzeb swojej działalności gospodarczej, a jedynie wyjątkowo dla potrzeb prywatnych. Liczy się cel konkretnej transakcji.

Fakturę taką należy wystawić do piętnastego dnia kolejnego miesiąca po miesiącu sprzedaży, jeśli zgłoszenie chęci jej otrzymania zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dokonano transakcji. Jeśli zgłoszenie nastąpiło później, bądź też otrzymano całość lub część zapłaty – obowiązuje przedsiębiorcę termin 15 dni na wystawienie takiej faktury, liczony od dnia zgłoszenia żądania jej otrzymania. Obowiązek wystawienia faktury wygasa, jeśli żądanie jej wystawienia nastąpiło po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż towaru lub wykonanie usługi.

Faktura imienna: elementy

Obowiązujące przepisy wymieniają szereg elementów obowiązkowych, mających pojawić się na fakturze VAT. Faktura imienna nie zawiera jednakże numeru NIP osoby fizycznej, bo nie jest on podatnikiem VAT. Faktura taka powinna więc zawierać:

Więcej na temat podatki porady prawne Faktury
Przeładuj

#PARTYWDOMU Ćwiczymy z trenerką gwiazd! Dziś cudowne ćwiczenia na brzuch!

zobacz 02:17