faktura za towar
©ebeez/fotolia

Jak wystawić fakturę bez VAT?

faktura za towar
©ebeez/fotolia

Zgodnie z prawem możliwe są cztery przypadki, kiedy wystawiana jest faktura bez VAT. Faktura taka zawiera zasadniczo elementy przewidziane dla wszystkich faktur, jednakże z pewnymi odmiennościami – niektóre elementy można pominąć, inne zaś, dodatkowe, jak podstawę zwolnienia z podatku VAT, należy wpisać obowiązkowo.

Faktura bez podatku VAT: cztery przypadki

1. Stawka VAT wynosi 0%. W tym przypadku brak kwoty VAT wynika z tego, iż w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów wyliczony jest szereg przypadków, kiedy przewidziana jest zerowa stawka tego podatku. Dzieje się tak np. w przypadku niektórych usług transportowych, przy eksporcie towarów na zasadach określonych w ustawie. Stawką 0% objęta jest też wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 

2. „Stawka zw” – zwolniony z opodatkowania. Ta sytuacja odnosi się do podatników zwolnionych z opodatkowania na mocy ustawy o VAT, gdzie podmioty te są wymienione. Zwolnienie obejmuje np. usługi związane ze służbą zdrowia, z psychologią, edukacją czy pośrednictwem finansowym. Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacania VAT nie musi rejestrować się jako podatnik VAT – wówczas wystawia rachunki bez informacji o VAT. Jeśli jednak zarejestruje się jako taki podatnik – ma prawo wystawiania faktur z oznaczeniem „zw”.

 

3. „Stawka np”, oznaczająca niepodleganie opodatkowaniu w Polsce. Oznaczenie „np” widnieje wówczas w miejscu stawki VAT. Dotyczy to przede wszystkim eksportu usług, które na podstawie przepisów podlegają opodatkowaniu w kraju odbiorcy.

 

4. Faktura VAT marża. Również w tym przypadku na fakturze nie widnieje kwota VAT, jednakże w tej sytuacji nie oznacza to, iż sprzedawca nie musi zapłacić tego podatku, w przeciwieństwie do sytuacji podanych powyżej. Faktura marża jest stosowana np. przy obrocie towarami używanymi.

Jak wystawić fakturę bez VAT?

Przedsiębiorca zwolniony z obowiązku opłacania VAT, aby móc wystawiać faktury, musi zarejestrować się jako podatnik VAT, dokonując zgłoszenia na formularzu VAT-R.

 

Wystawiając taką fakturę, podatnik zobowiązany jest podać na niej przepis uprawniający do zwolnienia – będzie to przepis rangi ustawowej bądź wydany na podstawie ustawy, przepis dyrektywy 2006/112/WE, bądź też inna uprawniająca do zwolnienia podstawa prawna.

 

Można natomiast w takiej fakturze pominąć numer, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany dla potrzeb podatkowych, stawkę podatku oraz kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto. Poza tymi elementami muszą znaleźć się na fakturze wszystkie inne jej obowiązkowe elementy, wymienione w ustawie o VAT.

Przeładuj

Oto zwiastun wielkiego finału "The Voice Kids"! Kto otrzyma tytuł najlepszego głosu w Polsce?

zobacz 01:04