Dowód osobisty
©whitelook/Fotolia

Dowód tymczasowy – kiedy można go wyrobić?

Dowód osobisty
©whitelook/Fotolia

Dowód osobisty zasadniczo wydawany jest jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Istnieje jednak możliwość, by osoba, która ukończyła 13 rok życia, uzyskała dowód tymczasowy. W uzasadnionych okolicznościach, dowód może być wyrobiony także przez młodsze osoby. Dowód tymczasowy jest ważny przez pięć lat od momentu jego wydania. Umożliwia przekraczanie granic w strefie Schengen , poświadcza obywatelstwo i zawiera numer PESEL.

Wniosek o dowód tymczasowy

Wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego w imieniu dziecka powinien złożyć jego rodzic lub opiekun prawny. Wniosek musi być podpisany zarówno przez rodzica, jak i małoletniego (jeśli ten umie już pisać). Jeśli dowód będzie wyrabiany dla dziecka młodszego niż 13 lat, przy składaniu wniosku powinni być obecni obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, ewentualnie jeden rodzic lub opiekun z pisemną zgodą drugiego. Zgoda ta powinna być potwierdzona przez notariusza lub organ gminy.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest zameldowany małoletni i opiekunowie. Jeśli nie ma miejsca zameldowania, bierze się pod uwagę ostatnie miejsce stałego pobytu. Dowód tymczasowy jest wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Czas oczekiwania na dowód wynosi 30 dni. Nie można wyrobić dowodu osobistego za pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty dla dziecka odbiera rodzic lub opiekun. Jeśli małoletni ukończył 13 lat, może osobiście odebrać swój dowód tymczasowy.

Po co wyrabiać dowód tymczasowy?

Dowód osobisty jest konieczny do podróżowania w ramach granic Unii Europejskiej, zamiast więc wyrabiać dziecku paszport, można wyrobić tymczasowy dowód osobowy. Oba dokumenty są ważne pięć lat. Dowód osobisty jest także dokumentem potwierdzającym wiek dziecka, co czasami może być przydatne, np. gdy trzeba udowodnić prawo do bezpłatnego przejazdu. Ważne jest to szczególnie w przypadku, kiedy dziecko urodziło się za granicą i musi poświadczyć polskie obywatelstwo.


Przeładuj

Marietta z "Hotel Paradise" wbija szpilę uczestnikom pierwszej edycji show! "W "Love Island" wszyscy są ładni"

zobacz 01:22