Banknoty euro
Pixabay/Puurchantal/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Dofinansowanie do działalności gospodarczej z projektów unijnych

Banknoty euro
Pixabay/Puurchantal/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

Dofinansowanie do działalności gospodarczej może pochodzić ze środków Unii Europejskiej (m.in. na podstawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER lub Regionalnych Programów Operacyjnych).

Warunki ubiegania się o dotacje unijne

Dotacje z Unii Europejskiej przewidują programy wspierające zakładanie własnej firmy. Mogą się o nie ubiegać osoby bezrobotne i pracujące (jest to jednak zależne od tego, jaką grupę docelową wskazała instytucja realizująca projekt). Dotacje unijne mają wspierać te grupy, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 40 tys. zł.

Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o dofinansowanie ze środków unijnych:

W okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku osoba przystępująca do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Wykluczeniu podlegają także osoby, które zarejestrowały, ale nie rozpoczęły działalności oraz te, które zawiesiły dotychczasową działalność.

Brak zaległości w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków.

 

Największe szanse otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej mają:

  • osoby przed 25 rokiem życia,
  • osoby mieszkające w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich,
  • osoby po 45 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • kobiety – przede wszystkim powracające na rynek pracy np. po urlopie macierzyńskim,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat.

Dofinansowanie do działalności gospodarczej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to odpowiedź na konieczność wprowadzenia reform w kwestiach takich jak m.in.: zatrudnienie, zdrowie i dobre rządzenie. Działania programu skierowane są do osób bezrobotnych (w wieku 15-29 lat). Główne zadania projektu (PO WER) to m.in. usługi rynku pracy i instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

Młode osoby, które są zainteresowane prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, mogą starać się o bezzwrotne dofinansowanie na utworzenie przedsiębiorstwa. Pomoc obejmuje także wsparcie pomostowe i doradztwo. Młodzi przedsiębiorcy mogą liczyć również na szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia biznesu.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Regionalnego Programu Operacyjnego

Inne programy unijne, które wspierają przedsiębiorców to np. Regionalne Programy Operacyjne (RPO). Każde województwo ma swój program operacyjny, który często jest uzupełnieniem KPO – Krajowych Programów Operacyjnych. Wsparcie otrzymują projekty o wysokim stopniu innowacyjności i najlepsze. Zanim jednak zaczniemy ubiegać się o dotację unijną należy sprawdzić na jakich zasadach są one udzielane. Procedury postępowania mogą się różnić w zależności od instytucji dysponującej środkami unijnymi.  


Więcej na temat prawo pracy porady prawne
Przeładuj

Sylwia i Jan zostali rodzicami! Sylwia Bomba zdradza, jaką są parą! Te słowa wzruszają do łez

zobacz 01:50