Kalkulator i długopis leżą na kartce papieru.
Image by LifetimeStock.com

Dodatek za pracę w porze nocnej – kiedy i ile można otrzymać?

Kalkulator i długopis leżą na kartce papieru.
Image by LifetimeStock.com

Dodatek za godziny nocne przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Wysokość dodatku za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach jest różna. Stawka za dodatek do każdej godziny pracy w nocy jest zależy od normatywnego czasu pracy, czyli od łącznej liczby godzin roboczych w danym miesiącu.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy?

Dodatek nocny przysługuje pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00. Dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Dodatek nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie, o ile umowa nie go przewiduje lub jej charakter nie odpowiada kryteriom stosunku pracy.

Jak wyliczyć dodatek za pracę w nocy?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych stanowi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia. Aby obliczyć dodatek nocny za godzinę pracy należy wysokość minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w bieżącym roku kalendarzowym (w 2015 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 1750 zł) podzielić przez liczbę godzin pracy dla danego miesiąca. Otrzymaną stawkę dodatku za pracę w nocy należy pomnożyć przez 20%. Iloczyn pomnożony przez liczbę przepracowanych godzin nocnych da kwotę, jaka przysługuje pracownikowi za przepracowane godziny nocne.

 

1750 zł : 160 h = 10,96

10,96 x 20% = 2,19

2,19 x 10 h = 219

 

Dla miesiąca listopada w 2015 roku dodatek nocy za godzinę pracy wynosi 2,19 zł. Jeżeli pracownik przepracował w porze nocnej 10 h dodatek nocny wynosi 219 zł.

 

Dodatek za pracę w nocy przysługuje także tym pracownikom, którzy nocą wykonywali pracę pozaplanową, stanowiącą godziny nadliczbowe. 

Więcej na temat prawo pracy
Przeładuj

Czy Marlena i Seweryn z "Rolnik szuka żony" naprawdę się rozstali? Zobacz ich historię miłości

zobacz 02:12