Pan uzupełnia PIT
Image by LifetimeStock.com

PIT - rozliczaj się w terminie

Pan uzupełnia PIT
Image by LifetimeStock.com

PIT w zależności od rodzaju przychodów składa się w różnych terminach. W Polsce najczęściej składa się PIT-37, czyli rozliczenie rocznych dochodów z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenie, czy świadczeń socjalnych.

PIT - do kiedy należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym?

PIT-37, czyli ten najpopularniejszy w Polsce trzeba rozliczyć do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego. Jeśli podany termin przypada na dzień wolny od pracy, przesuwa się on na kolejny dzień roboczy. Mimo że rozliczenie wymaga jedynie właściwego wypełnienia jednego wniosku, to i tak większość osób czeka z tym do ostatniej chwili.

- 30 kwietnia

Do tego samego terminu, czyli do 30 kwietnia muszą rozliczyć się też osoby składające PIT-36, czyli za działalność gospodarczą, PIT-36L, czyli za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo, PIT-38, czyli za dochody uzyskane z giełdy i PIT-39, czyli za dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości.

-31 stycznia

Pozostałe PIT-y mają inną datę składania wniosków i tak np. PIT-16A, czyli podatek opłacany w formie karty kredytowej, PIT19A, czyli formularz przeznaczony dla duchownych i PIT-28, czyli taki gdzie firmy rozliczają się ryczałtowo należy składać do 31 stycznia.

- 28 lutego

Z kolei do 28 lutego trzeba rozliczyć PIT-40, czyli ten, który jest składany przez płatnika w imieniu pracownika i PIT-40A, czyli ten co dotyczy składek ZUS na świadczeniobiorcę. Te terminy nie dotyczą bezpośrednio pracownika. PIT-40 i PIT-40A składają do urzędu skarbowego odpowiednio – zakład pracy i ZUS.

Jak można rozliczać PIT?

PIT można rozliczać osobiście, czyli wniosek jest składany w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, drogą elektroniczną, czyli przez internet bez konieczności podpisu cyfrowego, bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jeśli zdecydujemy się rozliczać PIT korespondencyjnie, należy pamiętać, że liczy się data stempla pocztowego. Warto przestrzegać terminu składania PIT-u, ponieważ niewywiązanie się z niego związane jest z konsekwencjami finansowymi.

 

Nie należy wysyłać PIT-u kurierem, gdyż w tym przypadku nie będzie liczyła się data nadania przesyłki, a termin jej dostarczenia do urzędu skarbowego. Stempel z datą nadania liczy się wyłącznie w przypadku wysyłania PIT-u pocztą. 

 

Więcej na temat podatki
Przeładuj

Michał Szpak ostro do swojej przyjaciółki w "The Voice of Poland"! Jej udział zaszkodzi ich prywatnym relacjom?

zobacz 01:04